Plannen en projecten

Groenprojecten

Icoon groen

Hier vindt u informatie over verschillende natuurgebieden zoals De Zumpe en de Wehlse Broeklanden.

link naar Groenprojecten

Bestemmingsplannen

Icoon landelijk

Bestemmingsplannen, beheersverordeningen, structuurvisies.

link naar pagina bestemmingsplannen

Verkeersprojecten

Icoon wegen

Hier vindt u een kaart met actuele wegwerkzaamheden en informatie over verschillende projecten zoals de gebiedsontwikkeling van de Europaweg.

link naar verkeersprojecten

Leegstand en herbestemming

Icoon huis

De gemeente Doetinchem houdt bij welke gebouwen (niet-woningen) leeg staan. Samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst voor deze straten.

link naar pagina leegstand en herbestemming