Plannen en projecten

Verkeersprojecten

Icoon wegen

Hier vindt u informatie over verschillende projecten zoals de herinrichting van het station en de gebiedsontwikkeling van de Europaweg.

link naar verkeersprojecten

Bestemmingsplannen

Icoon landelijk

Bestemmingsplannen, beheersverordeningen, structuurvisies.

link naar pagina bestemmingsplannen

Leegstand en herbestemming

Icoon huis

De gemeente Doetinchem houdt bij welke gebouwen (niet-woningen) leeg staan. Samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst voor deze straten.

link naar pagina leegstand en herbestemming

Groenprojecten

Icoon groen

Hier vindt u informatie over verschillende natuurgebieden zoals De Zumpe. Ook vindt u hier de Natuurkalender en informatie over de landschapssubsidie.

link naar

Bouwprojecten

Icoon bouwen

Hier vindt u informatie over verschillende projecten zoals de toekomst van de Veentjes en de aanleg van hoogspanningsverbindingen.

link naar de pagina bouwprojecten