Omgevingsvergunning

Vooroverleg of principebesluit

Icoon burgers

Hebt u een nieuw plan? Vraag een vooroverleg aan.

link naar de pagina vooroverleg en principebesluit

Slopen en/of asbest verwijderen

Icoon milieustraat

Hier vindt u meer informatie over het slopen en/of het verwijderen van asbest.

link naar de pagina slopen en of asbest verwijderen

Bouw en verbouw, toezicht en handhaving

Icoon bouwen-verbouwen

Denkt u dat een bouw of verbouw niet volgens de regels gaat? Bekijk hier wat u kunt doen.

link naar de pagina bouw en verbouw, toezicht

Omgevingsvergunning aanvragen

Icoon vergunning

Na de vergunningcheck kunt u de omgevingsvergunning aanvragen.

link naar de pagina omgevingsvergunning

Bomen kappen

Icoon bouwen-verbouwen

Meldt het kappen van een boom of houtopstanden.

link naar de pagina bomen kappen

Brandveilig gebruik van gebouwen

Icoon attentie

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Lees hier aan welke regels en voorschriften een gebouw moet voldoen.

link naar de pagina brandveilig gebruik van gebouwen

Milieu, omgevingsvergunning of melding

Icoon vergunning

Hier wordt uitgelegd wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft. En wanneer een melding volstaat.

link naar de pagina milieu omgevingsvergunning of melding

Uitrit aanleggen

Icoon wegwerkzaamheden

Hier vindt u informatie over het aanleggen van een uitrit.

link naar de pagina uitrit aanleggen

Aandachtspunten bouwen en wonen