Notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’

Op 17 december 2020 heeft de raad van de gemeente Doetinchem de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ vastgesteld.

In de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’ zijn voorwaarden opgenomen voor woningsplitsing van burger- en bedrijfswoningen en voor functieverandering van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) naar wonen.

Deze beleidsregel is bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Doetinchem via het nummer (0314) 377 377.