Zelf asbest verwijderen? Voorkom hoge boetes (23-06-2020)

Veel mensen hebben momenteel plannen om te gaan klussen, slopen of verbouwen. U misschien ook wel. De zolder isoleren bijvoorbeeld, of het dak van uw schuur vervangen. Of u wilt asbest gaan verwijderen. Het is belangrijk dat u eerst de volgende informatie leest voordat u aan de slag gaat.

Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan zit er misschien asbest in uw huis. Als ze loskomen en worden ingeademd zijn asbestvezels gevaarlijk voor uw gezondheid. Daarom moet u, voordat u gaat klussen, slopen of verbouwen, uitzoeken of er asbestrisico’s zijn. U schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Na het asbestonderzoek krijgt u een inventarisatierapport. Daarin staat of de situatie veilig of onveilig is en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen.

Als particulier asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Als particulier mag u maximaal 35 m2 aan asbesthoudend materiaal zelf weghalen. Dit is aan strenge regels gebonden en geldt alleen als het gaat om het verwijderen van:

  • geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (dak)platen;
  • asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

In alle andere gevallen mag u zelf nooit asbest verwijderen. U moet dit dan overlaten aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Aandachtspunten als u zelf asbest verwijdert

  • Voldoet u aan een van de bovenstaande uitzonderingen en gaat u het asbest zelf verwijderen? Dan hoeft u geen inventarisatierapport te laten opstellen. Wel moet u altijd een melding doen via het Omgevingsloket. Ga daarvoor naar www.omgevingsloket.nl. Wordt de melding geaccepteerd? Dan mag het asbest daarna worden verwijderd.
  • Hecht gebonden asbestvezels zitten vast in ander materiaal, zoals (dak)platen. Beginnen de platen af te brokkelen? Dan zijn ze niet meer hechtgebonden. U mag de platen dan niet zelf verwijderen.
  • U moet het hele oppervlak in één keer verwijderen en mag dit niet over meerdere keren verdelen. Ook mag u niet in het oppervlak zagen, breken, boren of vouwen.
  • Deze regels gelden alleen voor particulieren. Gebruikt u in uw huis een ruimte voor uw bedrijf, bijvoorbeeld een schoonheidssalon? Die ruimte valt niet onder deze regel voor particulieren; u mag het asbest dan niet zelf verwijderen.
  • Let goed op uw eigen gezondheid en veiligheid als u zelf asbest verwijdert.\
  • Twijfelt u over de veiligheid? Neem dan contact op met uw gemeente of Omgevingsdienst Achterhoek. Zij kunnen de situatie met u bespreken om te beoordelen of het verantwoord is om zelf het materiaal te verwijderen.

Hoge boetes

Het overtreden van deze regelgeving is strafbaar. U kunt een hoge boete krijgen als u zelf asbest gaat verwijderen, terwijl dit niet is toegestaan. Het bedrag kan oplopen tot duizenden euro’s.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest op www.milieucentraal.nl en www.infomil.nl. Op www.ascert.nl kunt u gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven bij u in de buurt opzoeken.

U kunt met vragen ook altijd contact opnemen met de gemeente. Verder kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Achterhoek. Dat kan telefonisch via 06 10 57 80 53 of info@odachterhoek.nl.