Uitreiking Koninklijke onderscheidingen (03-07-2020)

Vrijdag 3 juli 2020 vond de alternatieve uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 plaats. Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen op 24 april niet doorgaan. Vrijdag 3 juli kregen de negen gedecoreerden alsnog hun onderscheiding overhandigd. In onze gemeente ontvingen acht personen de versierselen die behoren bij de graad ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Eén persoon ontving het versiersel dat behoort bij de graad ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’.

Lintjesregen 2020 - gemeente Doetinchem

Op de onderste helft van de foto (vlnr met de klok mee): mevrouw Enna Oostlander-Bertram, de heer Willem Rodenburg, mevrouw Riet van Dijk-Korenblek, mevrouw Anneke Peerenboom-Van Rijssel en de heer Peter Bob Peerenboom, de heer Gerrit van Lenthe, de heer Günter Giesen en mevrouw Henny Heuff-Visser. Niet op de foto, maar wel onderscheiden is de heer Jan Kaak.

Mevrouw Riet (B.H.) van Dijk-Korenblek (1944) - Lid Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Dijk-Korenblek is sinds 1991 vrijwilliger bij IVN, en is lid van de werkgroep winkeltentoonstellingen en de zoogdierwerkgroep. Bij Sensire is mevrouw vanaf 2005 werkzaam als vrijwilliger op locatie Het Weerdje. Mevrouw organiseert wekelijks muziekochtenden en hielp bij de beweeggroep en in het restaurant. Toen de bewoners naar de nieuwe locatie Sydehem in Zeddam verhuisden is mevrouw Van Dijk meegegaan met haar klassieke muziekactiviteit.

De heer Günter (G.W.) Giesen (1953) - Lid Orde van Oranje-Nassau

Van 2002 tot en met de editie van 2019 heeft de heer Giesen zich in diverse functies ingezet voor het welslagen van het Stadsfeest in Doetinchem. Hij heeft zich onder andere beziggehouden met de voorbereidingen, boekingen, podiumbouw, presentatie, communicatie, en PR.

Mevrouw Henny (H.K.M.) Heuff-Visser (1941) - Lid Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Heuff-Visser heeft in 1984 de Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging opgericht en is jarenlang voorzitter van deze vereniging geweest. Zij heeft zich 40 jaar geleden ten doel gesteld deze houding- en bewegingsleer bekend te maken in Nederland, bij collega’s en belangstellenden. Vanaf 1984 is mevrouw (gast)docent geweest voor de Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging. Daarnaast heeft ze workshops, bijscholingen, weekendseminars en studiereizen naar Wenen georganiseerd. Mevrouw Heuff-Visser geeft nog steeds - pro deo - les als gastdocent tijdens de Ismakogie docentenopleiding en bij binnenlandse bijscholingen. Ook heeft mevrouw studiemateriaal geschreven voor de opleiding.

De heer Jan (J.H.B.) Kaak (1967) - Ridder Orde van Oranje-Nassau

Sinds lange tijd is de heer Kaak betrokken bij verschillende organisaties in onze regio maar ook in het buitenland. De heer Kaak is onder andere betrokken bij IBOIJ Industrie Belang Oude IJssel, de Anton Tijdink Techniekopleidingen en de Stichting Bergh in het Zadel. Vanaf 2010 is de heer Kaak een van de grootste ondersteuners van de stichting Bake for Life. Deze stichting maakt het mogelijk kansarmen (gehandicapten) in onder andere Uganda en Kenia een kans te bieden op een redelijk leven, door kleinschalige projecten op te zetten waarin ambachtelijke bakkerijen de rode draad vormen. Naast deze werkzaamheden is de heer Kaak ook als ambassadeur betrokken bij de Stichting Care Travel, als bestuurslid bij FME Oost Nederland en Raad van Toezicht CIVON, als ambassadeur en voorzitter bij SmartHub Achterhoek, is hij lid van het comité ‘Terborg 600 jaar Stad’ en lid van de Raad van Advies van de DRU Cultuurfabriek.

De heer Gerrit (G.) van Lenthe (1957) - Lid Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Lenthe is op dit moment duo-voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD). Daarvoor is hij lange tijd Lid van College van Kerkrentmeesters gemeente Doetinchem geweest en is hij voorzitter geweest van de Kerkenraad in Wehl en voorzitter van de Wijkkerkenraad, wijkgemeente De Wingerd. Ook is de heer Van Lenthe vrijwilliger geweest in de schoolcommissie van basisschool De Mate. Buiten deze werkzaamheden is hij jarenlang scheidsrechter geweest bij Huevo/Orion en is hij ook langere tijd coördinator geweest van de scheidsrechters van deze vereniging.

Mevrouw Enna (E.P.) Oostlander-Bertram (1938) - Lid Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Oostlander heeft 18 jaar lang vrijwillig gewerkt voor de Protestante Gemeente Doetinchem Wijk de Huet als coördinator Open Kerk en coördinator Kerkherberg. Ook is ze jarenlang voorzitter geweest van de Centrale Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Doetinchem. Van 1965 tot 1975 is mevrouw Oostlander-Bertram lid en voorzitter geweest van de kerkenraad (gereformeerde kerk Muiderberg) en van 1975 tot 1990 heeft mevrouw verschillende vrijwillige werkzaamheden gedaan voor de Gereformeerde Kerk Zevenhuizen-Moerkapelle.

De heer Peter Bob (P.B.G.) Peerenboom (1949) - Lid Orde van Oranje-Nassau

De heer Peerenboom is op dit moment voorzitter van de Stichting Voedselbank Doetinchem, voorzitter van het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) en voorzitter bij de Sociale Raad van de cliëntgroep Werk en Inkomen en Armoedebestrijding: de WIA. Daarnaast doet de heer Peerenboom al vele jaren vrijwillige activiteiten bij de Lionsclub in Doetinchem en bekleedt hij al heel lang verschillende functies bij de Protestante Kerk Doetinchem.

Mevrouw Anneke (A.) Peerenboom-Van Rijssel (1950) - Lid Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Peerenboom is op dit moment voorzitter Bestuur en coördinator bij Fair Trade Doetinchem. Daarvoor heeft mevrouw 16 jaar als vrijwillig gewerkt bij de Wereldwinkel in Doetinchem en Zelhem, onder andere als PR medewerkster. Ook heeft zij een lange periode gewerkt als webmaster voor de Protestante Gemeente Doetinchem (PGD). Ook stimuleert mevrouw Peerenboom activiteiten in de wijk waar zij woont.

De heer Willem (W.) Rodenburg (1946) – Lid Orde van Oranje-Nassau

De heer Rodenburg is op dit moment duo-voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD), lid van het Platform Chronisch Zieken gemeente Doetinchem en lid van de Sociale Raad in Doetinchem. Daarnaast is hij al jarenlang penningmeester van het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) en bestuurslid en belastingadviseur Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Van 1985 tot 2005 is de heer Rodenburg bestuurslid geweest van het lokaal departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Zaandam.