Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek (bericht 8rhk ambassadeurs) (07-07-2020)

Partijen in de Thematafel Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, hebben een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in de Achterhoek opgesteld. De visie laat zien hoe we de gezondheidszorg ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden. Met als doel: alle inwoners van de Achterhoek leven zo gezond en gelukkig mogelijk en hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Daarvoor moet er wel wat veranderen.

Zorgbehoefte rijst straks de pan uit

Met steeds meer 70-plussers, inwoners met een chronische aandoening en de afname van het aantal zorgmedewerkers en informele hulp, is de zorgvraag in de Achterhoek straks groter dan het zorgaanbod. In het eerder dit jaar gepresenteerde regiobeeld van de Achterhoek lieten de voorzitter van thematafel Gezondste Regio en GGNet en de directeur zorg bij Menzis al weten dat het 'echt anders moet' en dat 'doorgaan op de oude voet geen optie is'. De zorgsector, gemeenten en ondernemers willen samen die verandering doorvoeren en hebben dit vastgelegd in een regiovisie.

Positieve gezondheid

In de visie staat dat gezondheid veel meer is dan lichamelijke en psychische gezondheid. Het gaat ook over meedoen en zingeving, een fijne woonplek en financiële onafhankelijkheid. Daarvoor is een verandering nodig in de manier waarop de zorg nu georganiseerd is. Rob Jaspers, voorzitter van thematafel Gezondste Regio en GGNet: “Er is meer samenhang tussen alle domeinen nodig. Nu krijg je een behandeling of medicijn als een professional een etiket heeft geplakt. Maar hierbij is het aanbod van de organisatie leidend en staat nog niet altijd de mens centraal.” Marieke van der Lans, manager regionale zorg Noord & Oost bij Menzis vult aan: “De huidige zorgsector is vooral gericht op ziekte en beperkingen van mensen. We willen juist de slag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag maken. Dit levert ons veel gezondheidswinst op en voorkomt onnodig extra belasting van het zorgsysteem.”

Aanpak gezondheidszorg moet slimmer en effectiever

Drastische veranderingen zijn nodig om de gezondheidszorg op een goed niveau te kunnen houden. “Dit betekent echt verder kijken dan de eigen voordeur en digitalisering van zorg. Het delen van data is essentieel om de zorg slimmer en beter te organiseren. Denk daarnaast aan de inzet van een e-dokter, zorg-op-afstand en het stimuleren van zelfmanagement door een slimme bloeddrukmeter en apps voor medicijngebruik en gezonde leefstijl. En vergeet ook niet de invloed van de fysieke leefomgeving. De aanleg van wandel- en fietspaden stimuleert gezond gedrag en het draagt bij aan een groene leefomgeving” aldus Jaspers en Van der Lans.

Vervolg

De regiovisie komt tegemoet aan de oproep van minister van Rijn om domeinoverstijgende samenwerking als uitgangspunt te nemen, preventie een belangrijkere plek te geven in het denken en doen en volop aan de slag te gaan met innovatie en eHealth. De komende jaren zal de Achterhoek aan de bak moeten om een omslag in denken en doen te realiseren. Dit geldt voor alle niveaus van de gezondheidszorg en natuurlijk ook voor inwoners zelf. Er is hiervoor al een aantal programma’s gestart, zoals Achterhoek Rookvrij. Ook komt er een 'Achterhoekmonitor' om de voortgang continu te kunnen volgen. De stip op de horizon is een regio met zoveel mogelijk gezonde en gelukkige inwoners.