Reageer op de ideeën voor de noordelijke wijken (31-07-2020)

De afgelopen periode zijn er in de noordelijke wijken in Doetinchem (Overstegen, Schöneveld, IJkenberg, Bezelhorst en het buitengebied met buurtschap Zelhemse Broek) ideeën opgehaald over hoe dit gebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Waar is behoefte aan? Wat moet behouden blijven en wat kan verbeterd worden?

Deelvisie

De ideeën die zijn opgehaald gaan bijvoorbeeld over ‘verduurzamen van woningen’, versterken van naoberschap’ en ‘meer betaalbare woningen voor jongeren’. Al deze ideeën worden samengevat in een visie voor het gebied, een zogenaamde deelvisie. Hebt u ook ideeën? Of wilt u graag uw mening delen? Bekijk dan de deelvisie. 

Reageren kan van 17 augustus tot en met 13 september

Omdat we de vakantieperiode ingaan en we iedereen de kans willen geven om te reageren, is besloten de reactietermijn van de deelvisie noordelijke wijken op te schuiven. De deelvisie is vanaf 17 augustus te bekijken via www.omgevingswetdoetinchem.nl.

Blijf reageren! Ook ná de reactietermijn

Ook na 13 september is uw mening, idee of wens meer dan welkom! Deze wordt dan niet meer verwerkt in de deelvisie, maar nemen we wel mee om tot één gemeente brede omgevingsvisie te komen. Meer informatie over de Omgevingswet in Doetinchem is te vinden via www.omgevingswetdoetinchem.nl.