Omgevingswet: Reageer op wensen en ideeën uit úw omgeving (13-05-2020)

Doetinchem is bezig met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Dit doen we door in elf tijdelijke deelgebieden wensen en ideeën op te halen bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe denken zij over de toekomst van hun straat, wijk, dorp of stad?

In de elf deelgebieden zijn op verschillende manieren wensen en ideeën opgehaald, bijvoorbeeld door bijeenkomsten, fietssafari’s, interviews en enquêtes. Vanwege het coronavirus konden in verschillende deelgebieden enkele bijeenkomsten niet doorgaan. Daarom worden voor die betreffende deelgebieden de ideeën die tot nu toe zijn opgehaald verwerkt in een ‘concept deelvisie’. Iedereen die iets van deze concept deelvisies vindt, krijgt vier weken de tijd om hier op te reageren.

Dit geldt voor alle deelgebieden, behalve ‘Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak’, ‘De Huet, Dichteren, Bedrijventerrein De Huet, Sportpark Zuid’ en ‘Wehlse Broeklanden’. In deze drie deelgebieden is het proces van wensen en ideeën ophalen al afgerond. Hierdoor is voldoende informatie beschikbaar om de deelvisies te kunnen afronden. Dit wil overigens niet zeggen dat hier niet meer op gereageerd mag worden. Aanvullingen en opmerkingen zijn ook hier meer dan welkom! Deze nemen we mee in het proces om tot één gemeentebrede omgevingsvisie te komen.

Wat is een deelvisie?

Als gemeente krijgen we straks één omgevingsvisie. Daarin staat hoe we willen dat onze toekomstige leefomgeving eruitziet. Om tot deze visie te komen, onderzoeken we in elf deelgebieden welke kansen daar zijn. Samen met inwoners en ondernemers. Voor elk deelgebied hebben we de ideeën verenigd in een deelvisie.

De elf deelvisies vormen uiteindelijk de bouwstenen voor de gemeentebrede omgevingsvisie. De deelvisies presenteren dus niet de definitieve plannen voor uw woon- of werkomgeving.

Bekijk de deelvisie van Gaanderen en de Binnenstad en geef uw mening

De concept deelvisies worden de komende weken met enige regelmaat op www.omgevingswetdoetinchem.nl geplaatst. De concept deelvisies van de deelgebieden ‘Gaanderen’ en ‘Binnenstad’ zijn hier inmiddels te vinden. Uiteraard horen we graag uw mening over deze conceptversie. Kunt u zich vinden in de ideeën, kansen en uitdagingen? Of hebt u nog belangrijke aanvullingen? We horen het graag! 

Hoe kan ik reageren?

U kunt tot en met 4 juni 2020 reageren op de deelvisies van Gaanderen en de Binnenstad. Geef uw reactie via omgevingswet@doetinchem.nl. Vermeld hierbij op welke deelvisie u reageert. Liever telefonisch contact? Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen we u zo snel mogelijk.

Blijf reageren, ook ná de reactietermijn

Maar: ook ná de reactietermijn zijn uw ideeën of wensen nog meer dan welkom! Deze worden dan niet meer verwerkt in de deelvisie, maar nemen we wel mee in het proces om tot één gemeentebrede omgevingsvisie te komen.