Koninklijke Onderscheiding voor de heer Rysavy (18-06-2019)

Afgelopen zaterdag reikte burgemeester Mark Boumans een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Bart Rysavy uit Gaanderen. De heer Rysavy ontving de versierselen die behoren bij de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens een inspiratieviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen.

Decorandus werd voorgedragen voor de volgende vrijwillige activiteiten:

jaar activiteit
vrijwillige activiteiten
1970 - 2000 Dirigent jongerenkoor (later Albertinumkoor) van parochie St. Martinus te Gaanderen
1970 - heden  PrivĂ© docent Engels (studiebegeleider) voor middelbare school scholieren
1980 - heden Voorzitter, scheidsrechter en vertrouwenspersoon bij Volleybal vereniging Volga
2000 - heden Artistiek leider en dirigent van Inter Parochieel Koor Etten
2000 - heden Voorzitter bestuur, tweede dirigent voor gemengd koor Sint Martinus Gaanderen

uitreiking Koninklijke onderscheiding in de St. Martinuskerk in Gaanderen