Informatiebijeenkomst voor VvE’s over verduurzamen (04-02-2020)

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en wilt u meer weten over het energiezuiniger of duurzamer maken van uw gebouw? Kom dan op 18 februari naar Innovatiecentrum De Steck. Hier organiseert gemeente Doetinchem, samen met het VvE Energieloket Gelderland, een informatiebijeenkomst voor energiebesparing speciaal voor VvE’s. De avond is bedoeld voor iedereen in gemeente Doetinchem die lid is van een VvE die uit tien of meer wooneenheden bestaat.

Gemeente Doetinchem is ambitieus als het om duurzaamheid gaat. Daarom werkt de gemeente samen met haar inwoners en vele partners aan een energieneutraal Doetinchem in 2030. Vaak zijn er goede mogelijkheden om een VvE-complex te verduurzamen. Tijdens de informatieavond komt aan bod welke mogelijkheden er zijn om grootschalig energie te besparen of samen op te wekken en wat dit doet met wooncomfort en de energierekening. Ook wordt behandeld hoe een VvE aan financiering komt en hoe je buren enthousiasmeert.

‘Nul op de meter’

Provincie Gelderland biedt daarnaast extra ondersteuning aan VvE’s die overwegen hun gebouw ingrijpend te verduurzamen naar ‘Nul op de Meter’, ineens of in stappen. Dit betekent, kort gezegd, dat na een grondige renovatie het energieverbruik gemiddeld op nul uitkomt, doordat er evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Het gebouw moet daar wel geschikt voor zijn. Het VvE Energieloket biedt hulp om dit uit te zoeken.

VvE-scan

Tijdens de avond wordt ook aandacht besteed aan de VvE-scan. Hierbij wordt gekeken welke stappen een VvE kan zetten om naar ‘Nul op de Meter’ te gaan. Voor deze scan is een subsidie beschikbaar voor VvE’s die uit ten minste tien appartementen bestaan, gebouwd en opgeleverd zijn vóór 1990 en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via www.verduursaamenergieloket.nl/vve. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en is omstreeks 21.00 uur afgelopen. Na afloop van de bijeenkomst bestaat de mogelijkheid nog wat te blijven drinken en meer informatie in te winnen. Nu al vragen? Neem dan contact op met het Energieloket via (0314) 820 360 of info@verduursaamenergieloket.nl.