Hoe ziet mijn buurt er in 2040 uit? Durf te dromen en doe mee! (11-02-2020)

Samen met inwoners, organisaties en verenigingen werkt Doetinchem aan de Omgevingsvisie voor de gemeente. In elf tijdelijke deelgebieden worden tal van ideeën en wensen opgehaald. Voor de noordelijke wijken (Noord, Overstegen en Schöneveld) en het buitengebied loopt tot en met eind maart 2020 een traject om samen met inwoners over de toekomst van de omgeving na te denken.

De toekomst van de wijken Noord, Overstegen en Schöneveld

Vindt u het belangrijk om uw mening en ideeën te delen, wilt u zelf bijdragen of bent u al actief betrokken bij leuke initiatieven? Dan is dit een mooi moment om dit te laten horen. Is uw buurt één groot park geworden waar men kan spelen, sporten en elkaar ontmoeten? Krijgen de huizen en appartementen zonnepanelen op het dak? Of rijden er allemaal zelfrijdende auto’s rond?

Deel uw ideeën op één van de hotspots

Op verschillende locaties in de wijken staan zogenaamde ‘hotspots’ waar u snel en eenvoudig uw ideeën en mening kunt laten horen. Zie de afbeelding voor een overzicht van deze locaties.

Kom naar de inwonersbijeenkomst

Kom dinsdag 18 februari om 19.30 uur naar Sky Zone aan Bezelhorstweg 115 in Doetinchem en ga in gesprek met professionele stedenbouwkundigen. Maak samen met hen een positief verhaal over uw buurt en bedenk wat het toekomstbeeld voor 2040 kan zijn.

Wat gebeurt er met mijn input?

Alle input wordt gebruikt om inspirerende toekomstscenario’s te schetsen om de dromen van u en uw medebuurtbewoners in beeld te brengen. Uiteindelijk wil de gemeente onderzoeken wat zij moet gaan doen om de stad te verbeteren en (ook) in 2040 een fijne, veilige en gezonde stad te hebben.

Ga voor meer informatie naar https://omgevingswetdoetinchem.nl/storymap/