Hoe denkt ú over de Doetinchemse binnenstad? (28-01-2020)

Gemeente Doetinchem is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Dat gebeurt aan de hand van ontwerpend onderzoek in elf deelgebieden. Tot en met maart 2020 gaan we aan de slag met de binnenstad van Doetinchem: het winkelhart, de stationsomgeving en de woonbuurten rondom de historische kern.

Wij horen graag uw mening en ideeën!

We nodigen u graag uit om mee te denken over de toekomst van de binnenstad van Doetinchem. Hoe ziet de binnenstad er in 2040 uit? Wat is er nodig om de stad vitaal te houden? Hoe kan de stad meebewegen met de behoeftes en trends van de toekomst? Dit is hét moment voor u om uw wensen, ideeën en mening met ons te delen.

Er vinden meerdere bijeenkomsten plaats. U bent van harte welkom tijdens één of meerdere van deze bijeenkomsten, die plaatsvinden in de Steck.

Dinsdag 11 februari: Ei, historisch centrum, Hamburgerbroek en omgeving station

Op dinsdag 11 februari gaan we tussen 18.00 en 20.00 uur graag met u in gesprek over het Ei, historisch centrum, Hamburgerbroek en de omgeving van het station. Samen met de aanwezigen willen we de visie op de binnenstad in kaart brengen.

Woensdag 12 februari: de Veentjes en de Pas

Op woensdag 12 februari bent u van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Ieder kwartier is er een kleine introductie, vervolgens kunt u met allerlei materiaal aan de slag om uw visie op de Veentjes en de Pas met ons te delen.

Donderdag 13 februari: het Loo, IJsseltuinen en Torenallee

Op donderdag 13 februari richten we ons op de woonbuurten ten westen van het centrum rondom de Keppelseweg: het Loo, de IJsseltuinen en Torenallee. Ook tijdens deze avond kunt u tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen. Ieder kwartier is er een kleine introductie waarna u uw visie op uw buurt met ons kunt delen.

Aanmelden

Nadat op verschillende manieren alle meningen en ideeën zijn opgehaald, komen we eind maart bij u terug om de resultaten te delen en daar uw reactie op te ontvangen. U bent van harte uitgenodigd een buurtgenoot of andere geïnteresseerde mee te nemen. Aanmelden kan via omgevingswet@doetinchem.nl.