Gratis bomen voor inwoners van Dichteren en Wijnbergen (11-01-2019)

Inwoners van de wijken Dichteren en Wijnbergen (postcode 7007) kunnen een gratis boom krijgen van de gemeente Doetinchem. Dit is onderdeel van een project dat wordt gefinancierd uit het 3000-bomenplan en het Bomenfonds. De gemeente levert op deze manier een positieve bijdrage aan een prettigere leefomgeving, vergroening van ons woongebied en gezonder leefklimaat.

Waarom geeft de gemeente Doetinchem een gratis boom weg?

Groen bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de leefomgeving. Bomen en andere planten zijn daarin van levensbelang doordat ze CO2 opnemen en zuurstof uitademen. Bovendien leveren bomen schaduw, absorberen ze fijnstof en dempen ze geluid. Omdat het grootste deel van de ruimte in een stad of dorp particuliere ruimte is, stimuleert de gemeente initiatieven om die ruimte groener te maken. In 2016, 2017 en 2018 werden er al bomen geplant in Gaanderen, Wehl, Nieuw-Wehl en de Doetinchemse wijken Overstegen, Schöneveld en Noord. De komende jaren zal dit project in de gehele gemeente verder worden uitgerold.

Het kiezen van een boom

Inwoners kunnen zich aanmelden voor één boom per adres en er is keuze uit 15 verschillende bomen. Zo is er voor bijna elk type tuin een geschikte boom te vinden. De bomen hebben een stamomtrek van 10-12 cm, zijn circa 3-3,5 meter hoog en worden geleverd met naakte wortel. Dit houdt in dat er geen pot of kluit is, alleen kale wortels. Op www.buha.nl/gratisboom zijn  voorbeelden te vinden van alle bomen.

Aanmelden

Inwoners met postcode 7007 kunnen zich aanmelden door voor 8 februari op www.buha.nl/gratisboom het aanvraagformulier in te vullen. Een aanmelding is volledig wanneer de aanmelding per mail door Buha bevestigd is.

Een boom aanvragen kan ook telefonisch: op donderdag 24 of 31 januari tussen 8.00 en 10.00 uur via het telefoonnummer (0314) 377 311 (M. van Rijsewijk).

Bezorgen

Op maandag 18 februari start Buha met het leveren van de bomen. Naar verwachting worden alle bomen deze week uitgeleverd. Inwoners hoeven daarvoor niet thuis te zijn.

Hoe groot zijn de bomen?

Afhankelijk van de locatie waar de boom geplant wordt kun je kiezen voor een grote (1e orde) of een wat kleinere boom (2e en 3e orde). Over het algemeen zijn bomen van de 1e orde het meest geschikt voor tuinen buiten de bebouwde kom en bomen van de 2e en 3e orde het meest geschikt voor tuinen binnen de bebouwde kom.

Grootte boom

Bovengronds obstakelvrij

Hoogte volwasdom

Kroonbreedte volwasdom

Bomen

1e orde

8 meter

20-25 meter

12 meter

Fladderiep
Kleinbladige berk
Ruwe berk
Zomereik
Zwarte els
Zwarte populier

Eetbare vruchtbomen
Tamme kastanje
Walnoot

2e en 3e orde

4 meter

8-15 meter

5-7 meter

Gewone lijsterbes
Krentenboom
Rode esdoorn
Rode kerspruim

Eetbare vruchtbomen

Boomhazelaar
Conference peer
Elstar appel

 Kijk voor meer informatie over de bomen en tips op www.buha.nl/gratisboom.