Gevraagd: kandidaten voor Raad van Commissarissen Sportbedrijf Doetinchem (19-05-2020)

Gemeente Doetinchem vindt het erg belangrijk om haar inwoners goede sportfaciliteiten aan te bieden en inwoners te stimuleren gezond te leven, te bewegen en mee te doen in de samenleving.

Binnen Doetinchem wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van Sportbedrijf Doetinchem B.V, waarin Sportcentrum Rozengaarde (inclusief Skyzone), Sportservice Doetinchem en Buha (beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties) participeren.

De beoogde Raad van Commissarissen ziet, in opdracht van aandeelhouder gemeente Doetinchem, toe op een juist en verantwoord functioneren van zowel het sportbedrijf als geheel, als van de directeur-bestuurder die daarvoor verantwoordelijk wordt. Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming, door de gemeenteraad van Doetinchem, over de oprichting van Sportbedrijf Doetinchem zoeken we kandidaten voor de Raad van Commissarissen. Ziet u voor zichzelf een rol weggelegd in de RvC van Sportbedrijf Doetinchem? Kijk op de website van Werken in Gelderland voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure.