Gebruik geen plakstrips en/of folie als bestrijding van de eikenprocessierups! (20-05-2020)

De afgelopen weken is er in de strijd tegen de processierups een rage ontstaan waarbij eiken worden omwikkeld met folie, al dan niet in combinatie met plakstrips. Vooral het aanbrengen van die plakstrips doet meer kwaad dan goed. Ook veel natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen kunnen vastgeplakt raken. Naast insecten kunnen ook vogels en vleermuizen vast komen te zitten op de strips.

Zonder verstoring zijn de eikenprocessierupsen rustige insecten. Ze hebben voorop in de processie een leider die bepaalt waar de andere rupsen heen gaan. Verstoring van de processie leidt tot stress onder de rupsen. Bij een plakstrip komt de leider als eerste op de lijm vast te zitten, waardoor het contact met de andere rupsen verbroken wordt. Dan ontstaat er stress onder de rupsen, waarbij ze massaal hun brandharen af zullen schieten als verdediging. Dit veroorzaakt verwaaiing van brandharen in de directe omgeving, waardoor mensen ongewenst blootgesteld kunnen worden aan deze brandharen, met alle negatieve gezondheidsgevolgen.

Het gebruik van plastic folie weerhoudt de rupsen er niet van om hun weg te vervolgen. Ze lopen moeiteloos over het plastic. Daarnaast bestaat de kans dat vogels plastic binnen krijgen als ze rupsen achter de folie willen opeten. Ook bestaat de kans dat de folie loslaat en in de directe omgeving verwaait.  

Tenslotte klopt de basisgedachte dat de folie en plakstrips eikenprocessierupsen tegen zouden houden al niet. De eitjes van de rups worden voornamelijk vooral op de jonge takken boven in de boom afgezet. Voor het grootste gedeelte van de tijd verblijven de rupsen boven in de boom. De gedachte van de folie en strips is dat het voorkomt dat de rupsen in de boom klimmen. Als het al zou werken dan zorgt het er juist voor dat de rupsen in de boom zullen blijven. Het is dus zeker geen natuurvriendelijk alternatief in de bestrijding en beheersing van de overlast van de eikenprocessierups.

Bron: Kenniscentrum Eikenprocessierups