Experiment ‘Werk uit je schuld’ van start in Doetinchem (16-06-2020)

Door het coronavirus is de verwachting dat het aantal vragen voor financiële ondersteuning zal toenemen. Het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) en Laborijn gaan intensiever samenwerken om mensen snel te kunnen helpen. Belangrijk doel is het vroegtijdig signaleren van problemen en mensen waar mogelijk te helpen passend werk te vinden. Zo wordt voorkomen dat mensen (verder) in de problemen raken.

Samenwerking tussen Laborijn en het Bureau voor Financiële Ondersteuning van gemeente Doetinchem

De intensivering van de samenwerking tussen Armoedebeleid (gemeente) en Participatiewet (Laborijn) is het afgelopen jaar gestart en is nu, versneld door het coronavirus, toe aan verdieping. Wethouder Jorik Huizinga: “Het idee is dat klanten baat hebben bij een gezamenlijke aanpak. Natuurlijk wordt er nu ook al samengewerkt, maar er zijn nog meer kansen die we willen benutten. Zo kunnen we beter inspelen op de verwachte toename van mensen die recht hebben op een uitkering én die mogelijk te maken hebben met schulden door het coronavirus. Het eerste doel is dan ook om voor het einde van 2020 een passende werkwijze te hebben bedacht om deze mensen beter te ondersteunen en deze werkwijze ook al in uitvoering te brengen.”

Financiële impact

Het coronavirus heeft een negatieve impact op de financiële situatie van een groep inwoners. Huishoudens die plots afhankelijk worden van een uitkering gaan vaak flink in inkomen achteruit. Laborijn en het BvFO kunnen deze huishoudens helpen het budgetplaatje weer sluitend te krijgen, zodat grote schulden uitblijven.

Op tijd signaleren

Laborijn heeft een belangrijke signalerende functie. Zij merkt bij de betaling van een uitkering bijvoorbeeld op wanneer er loonbeslag wordt gelegd. Dit is één van de belangrijkste signalen voor problematische schulden. Mensen die hiermee te maken hebben, halen veel winst uit een proactieve, gezamenlijke en vroegtijdige benadering vanuit Laborijn en het BvFO. Het blijkt dat inwoners met schulden moeizaam uitstromen naar werk. Deze groep wordt erg beperkt door stress en bevindt zich in een overleefstand. Weer uitstromen naar werk heeft bij deze groep geen hoge prioriteit. Bij een oplossing voor de schuldenlast zal er meer rust en ruimte zijn om bijvoorbeeld weer actief op zoek te gaan naar werk.