Beëindiging herdenkingsperiode Holocaust (30-01-2020)

Tijdens de reguliere kerkdienst van zondag 2 februari 2020 om 10.00 uur in de Catharinakerk wordt de landelijke herdenkingsperiode van de Holocaust afgesloten. Voorganger is ds. Wijke Greydanus. De Catharinacantorij onder leiding van  Elske te Lindert verleent medewerking en Wilco Kleinhesselink bespeelt het orgel.

Na de preek, waarin de woorden uit Mattheus 5:1-12 en Psalm 37:1-11 centraal staan, volgt een stilte, waarna het Taizélied ‘Als alles duister is’ gezongen wordt door de cantorij als overgang naar het doven van het monument ‘LEVENSLICHT’.

Als het ‘LEVENSLICHT’ wordt gedoofd, worden de tafelkaarsen brandend bij het gedoofde monument gezet als teken dat de mensen van nu de slachtoffers niet vergeten en om hen heen blijven staan. De Paaskaars als teken van het goddelijk licht, blijft sowieso altijd branden. Na het doven van het levenslicht volgen voorbeden, collecte, slotlied en de zegen.

Lichtmonument het LEVENSLICHT is tot 2 februari nog dagelijks van 9.00 tot half 19.30 uur vanuit de stilteruimte in de Catharinakerk te zien.