Alzheimer Café bijeenkomsten mogelijk vanaf september (10-06-2020)

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving, en dus ook op mensen met dementie en hun naasten. Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland heeft in april in de huis-aan-huisbladen in onze regio een advertentie geplaatst om u een hart onder de riem te steken. Maar er gloort voorzichtig weer licht aan de horizon, nu maar hopen dat het zich doorzet.

Alzheimer Café

Vanaf september is het de bedoeling dat het Alzheimer Café zijn deuren weer opent. Alzheimer Nederland beraadt zich op dit moment op welke wijze het Alzheimer Café kan gaan functioneren. In een 1,5 meter maatschappij gaan we kijken om het net zo prettig, gezellig en warm te krijgen als voor corona.

Alzheimer Telefoon

Nu we elkaar nog langer niet kunnen ontmoeten reiken we u graag informatie aan voor hulp en advies. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, kunt u gratis bellen naar de Alzheimer Telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 0800-5088.

Online advies

Voor het laatste nieuws kijkt u op www.dementie.nl/nieuws. Daar vindt u o.a. informatie de versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen en een handreiking in de bezoekregels. Hulp en advies vindt u op www.dementie.nl/hulp-en-advies.