Nieuws

 • Wie verdient de Doetinchem doet mee-award 2020?

  (27-10-2020)

  De Doetinchem doet mee-award is een prijs voor een persoon of organisatie die zich met een lokaal initiatief in gemeente Doetinchem inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen. Dit jaar staat deze award volledig in het teken van mobiliteit en toegankelijkheid.

 • Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien

  (27-10-2020)

  In Nederland is een veilig en stabiel thuis voor meer dan 22.000 kinderen niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat er voldoende pleeggezinnen zijn om deze kinderen een thuis te bieden. Ook u kunt een kind helpen om zo thuis mogelijk op te groeien. In de week van de pleegzorg - van 28 oktober tot en met 4 november - vragen wij aandacht voor deze kinderen. Heeft u plek in uw gezin?

 • Dankzij InHuis Steungezin komt Marije weer op adem

  (27-10-2020)

  Dat opvoeden zwaar kan zijn, ervaren heel wat ouders. Soms wordt het zelfs té zwaar. De pilot InHuis Steungezinnen, van zeven Achterhoekse gemeenten (waaronder gemeente Doetinchem) en Yunio Jeugdgezondheidszorg, blijkt voor veel gezinnen een goede oplossing. Afgelopen twee jaar zijn talloze ervaringen opgedaan. De gemeenten hebben besloten om met de aanpak door te gaan: de pilot wordt nu regulier aanbod.

 • Welke jonge Doetinchemse helden verdienen er dit jaar een kinderlintje?

  (20-10-2020)

  In november worden er in gemeente Doetinchem weer kinderlintjes uitgereikt. Met dit initiatief wil de gemeente kinderen en jongeren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de medemens of de gemeenschap, in het zonnetje zetten.

 • Waardebonnen voor verduurzamen

  (20-10-2020)

  Energie besparen verlaagt niet alleen uw energierekening. Het zorgt ook voor meer wooncomfort én het is goed voor het milieu. Gemeente Doetinchem heeft daarom een waardebonactie opgezet voor woningeigenaren die hun energieverbruik willen verlagen.

 • Auto van de straat: Maak kans op een elektrische deelauto!

  (20-10-2020)

  'Auto van de Straat' is een campagne van provincie Gelderland en Natuur & Milieu over het delen van elektrische auto's. Zij vinden het belangrijk dat inwoners kennis kunnen maken met autodelen en elektrische auto's. Door een auto te delen zijn er minder auto’s op straat en zo draagt u bijvoorbeeld bij aan verbetering van de eigen leefomgeving.

 • Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom?

  (13-10-2020)

  Het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag is hoger dan eerder gedacht. Mogelijk 20.000 ouders in Nederland moeten gecompenseerd worden voor het onterecht intrekken van de kinderopvangtoeslag. Ouders werden onterecht aangemerkt als fraudeur en kwamen in grote problemen.

 • NL-Alert steeds vaker ingezet

  (13-10-2020)

  NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo zijn vorig jaar in heel Nederland 174 NL-Alerts uitgezonden. In 2013 waren dit er nog 33. Dit is een goede ontwikkeling: ook de inwoners van gemeente Doetinchem worden bij steeds meer noodsituaties op hun mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, onverwacht noodweer of een terroristische aanslag.

 • Plaatsing en gebruik bladkorven

  (13-10-2020)

  Het is herfst! Buha heeft daarom in gemeente Doetinchem bladkorven geplaatst. Daarnaast is Buha dagelijks met zogenaamde 'bladtreinen' onderweg om overlast van blad zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Werkzaamheden Gaswal van start

  (12-10-2020)

  Vanaf maandag 19 oktober 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Gaswal. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het plan om de Oude IJssel meer bij de binnenstad te betrekken. Zo werken we in Doetinchem aan een ‘stadsboulevard’ die de aantrekkingskracht van de stad verbetert.

 • Bekijk de definitieve deelvisies van Gaanderen en Wijnbergen, De Hoop en ’t Weerdje

  (12-10-2020)

  Kort geleden hebben inwoners de kans gekregen om de concept deelvisies van Gaanderen en Wijnbergen, De Hoop en ‘t Weerdje te bekijken. Hierbij stelden we de vraag: welke kansen ziet ú voor uw straat of wijk in de toekomst? We ontvingen veel reacties. Al deze reacties en aanpassingen zijn nu verwerkt in de definitieve deelvisies. Deze deelvisies kunt u bekijken op www.omgevingswetdoetinchem.nl.

 • Weer twee grote zonnedaken in Doetinchem!

  (12-10-2020)

  Het aantal zonnepaneleninstallaties op grote daken, van ondernemers en instellingen in gemeente Doetinchem, neemt gestaag toe. Door middel van het programma ‘Zonnige Bedrijven’ kunnen ondernemers en instellingen met een groot dak een kosteloos en onafhankelijk advies over een zonnedak ontvangen. Agem voert het programma ‘Zonnige Bedrijven’ uit in opdracht van de Achterhoekse gemeenten en met steun van provincie Gelderland.

 • Onderscheidingen voor de heer Moorman en de heer Derksen

  (06-10-2020)

  Op zaterdag 26 september 2020 ontving de heer Moorman (1933) de zilveren eremedaille van de gemeente Doetinchem. Hij zet zich al sinds zijn jeugd in voor het behoud van de Wehlse bossen, onder andere met de stichting ‘Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap’. De heer Moorman ontving de zilveren eremedaille uit handen van burgemeester Mark Boumans.

 • Wie verdient de Doetinchem doet mee-award 2020?

  (06-10-2020)

  De Doetinchem doet mee-award is een prijs voor een persoon of organisatie die zich met een lokaal initiatief in gemeente Doetinchem inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen. Dit jaar staat deze award volledig in het teken van mobiliteit en toegankelijkheid. Iedereen kan vanaf nu zo’n initiatief nomineren via www.doetinchemdoetmee-award.nl

 • Aandacht voor elkaar

  (06-10-2020)

  Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. Na ruim een half jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmettingen weer toenemen. Ondernemers krijgen harde klappen, banen zijn onzeker en jongeren worden beperkt in hun doen en laten. Mensen voelen zich sneller eenzaam, zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijft en we niet weten wanneer ons leven weer normaal wordt.

 • Studenten Prakticon volgen lesprogramma om financiële problemen te voorkomen

  (02-10-2020)

  Studenten van het Prakticon volgen dit schooljaar een lesprogramma om financiële problemen te voorkomen. Het programma is ontwikkeld door De Rondkomers en richt zich op de financiële verantwoordelijkheid die de jongeren al hebben en steeds meer krijgen.

 • Voorstel nieuw grondstoffenplan naar de gemeenteraad

  (30-09-2020)

  In ons nieuwe grondstoffenplan zetten we in op een forse vermindering van restafval. Doelstelling is om in 2024 100 kilo restafval per inwoner over te houden. Op dit moment is dat nog 185 kilo per inwoner. Hiervoor willen we vanaf 2022 werken met een betaling per lediging van een restafvalcontainer of van een zak restafval (bij hoogbouw). Inwoners dachten afgelopen voorjaar mee over het nieuwe plan. De gemeenteraad buigt zich nog over het grondstoffenplan.

 • Verkoop bouwkavels Saronixterrein en Lookwartier

  (30-09-2020)

  Op twee locaties in onze gemeente zijn bouwkavels beschikbaar. Het gaat om het laatste stuk van het voormalige Saronixterrein en om een stuk grond in het Lookwartier. De in totaal dertien kavels verloten we onder belangstellenden. Heeft u interesse? Kijk dan op www.doetinchem.nl/kavels.

 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen (persconferentie 28 september 19.00 uur)

  (28-09-2020)

  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

 • Op de fiets naar school maakt de buurt blijer

  (25-09-2020)

  U kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald worden. Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het overzichtelijker, rustiger én veiliger voor de kinderen wordt. Daarom roepen wij ouders en kinderen op: kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de  schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op.
   

 • Sportbedrijf Doetinchem in 2021 van start

  (25-09-2020)

  Sportcentrum Rozengaarde BV, Sportservice Doetinchem en het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties (Buha) gaan vanaf 1 januari 2021 samen verder als Sportbedrijf Doetinchem. De gemeenteraad nam donderdag 24 september een positief besluit over dit voorstel. Met de komst van het Sportbedrijf is er straks één herkenbaar loket voor inwoners en organisaties voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft.
   

 • Begroting in coronatijd: Doetinchem gaat voor groei

  (24-09-2020)

  Gemeente Doetinchem is de afgelopen jaren, tegen de verwachting in, gegroeid. Van 56.484 inwoners in 2015 naar ruim 58.000 in 2020. Het college van burgemeester en wethouders wil deze groei in 2021 verder stimuleren. Juist nu de economische gevolgen van corona groot zijn, zetten we maximaal in om de gemeente te versterken op weg naar een duurzame toekomst. Groei zorgt voor een stevige basis om voorzieningen in de gemeente op peil te houden of zelfs uit te bouwen. We zijn op de goede weg, maar om door te kunnen groeien, zijn duurzame investeringen noodzakelijk.

 • Joop Sarsplein genomineerd voor Gelderse prijs

  (23-09-2020)

  Het Joop Sarsplein in Doetinchem is, samen met nog 19 andere initiatieven in Gelderland, genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Helpt u ons mee om de publieksprijs in de wacht te slepen? Ga naar www.doetinchem.nl/gprk en stem!

 • Iets regelen in de gemeentewinkel? Maak gratis een afspraak

  (23-09-2020)

  In verband met het coronavirus kunt u momenteel alleen op afspraak terecht in onze gemeentewinkel. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0314) 377 377 of gaat u naar www.doetinchem.nl/afspraakmaken. Het maken van een afspraak is altijd gratis.

 • Doetinchem zet in op forse vermindering van restafval

  (22-09-2020)

  In het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente Doetinchem wordt ingezet op een forse vermindering van restafval. Doelstelling is om in 2024 100 kilo restafval per inwoner over te houden. Op dit moment is dat nog 185 kilo per inwoner. Hiervoor wil de gemeente vanaf 2022 werken met een betaling per lediging van een restafvalcontainer of van een zak restafval (bij hoogbouw). Inwoners dachten afgelopen voorjaar mee over het nieuwe plan. De gemeenteraad buigt zich nog over het grondstoffenplan.

 • Wind- en zonne-energie in de Achterhoek? Kijk mee, praat mee, denk mee!

  (20-09-2020)

  Woensdag 14 oktober 2020 | 19.30 – 21.00 uur
  Inwonersbijeenkomst over wind- en zonne-energie in de Achterhoek
  Live vanuit de Gruitpoort in Doetinchem (online te volgen of live bij te wonen)

 • Aanwijzingsbesluit skatepark De Huet

  (18-09-2020)

  Na een periode van aanhoudende overlast, heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een besluit genomen over skatepark De Huet. Het is niet langer toegestaan voor mensen boven de 12 jaar om 's avonds na 20.00 uur nog aanwezig te zijn op het skatepark. Kinderen t/m 12 jaar mogen er, onder toezicht van hun ouder(s) nog wel spelen 's avonds. 

 • Gemeente Doetinchem start verkoop bouwkavels

  (17-09-2020)

  Op twee locaties in de gemeente Doetinchem komen vanaf deze week bouwkavels beschikbaar. Het gaat om het laatste stuk van het voormalige Saronixterrein en om een stuk grond in het Lookwartier. De in totaal dertien kavels worden verloot onder belangstellenden.

 • Provincie Gelderland start werkzaamheden groot onderhoud N315 Doetinchem – Ruurlo

  (16-09-2020)

  Provincie Gelderland start met de uitvoering van groot onderhoud aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Naast het groot onderhoud verbetert de provincie op een aantal onderdelen van de weg ook de verkeersveiligheid. Verkeer op de provinciale weg moet rekening houden met wegafsluitingen en omleidingsroutes. Fietsers krijgen ter plekke aanwijzingen voor een alternatieve route als dat nodig is.

 • Stoptober: Stoppen met roken in oktober

  (11-09-2020)

  Rookt u en wilt u stoppen? Doe dan mee aan Stoptober. Stoptober geeft u op allerlei manieren steun om het vol te houden. Daardoor is de kans dat u blijvend stopt met roken wel 5x groter! De landelijke kick-off van Stoptober was op donderdag 3 september. Vanaf 1 oktober start de actie. In de afgelopen jaren zijn al honderdduizenden rokers tijdens Stoptober gestopt met roken. Zij hebben bewezen dat Stoptober werkt! 

 • Campagne Senioren en Veiligheid van start

  (03-09-2020)

  Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende 4 weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

 • Wie verdient er een kinderlintje?

  (03-09-2020)

  In november worden er in gemeente Doetinchem weer kinderlintjes uitgereikt. Met dit initiatief wil de gemeente kinderen en jongeren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de medemens of de gemeenschap, in het zonnetje zetten.

 • Hoe ziet u de noordelijke wijken in de toekomst? Denk met ons mee!

  (01-09-2020)

  Deelgebied de noordelijke wijken (Overstegen, Schöneveld, IJkenberg, Bezelhorst en het buitengebied met buurtschap Zelhemse Broek) bestaat uit diverse woonwijken die erg van elkaar verschillen. Van hoogbouw tot villawijken rondom natuurpark Overstegen. In de stad van morgen spelen groen en gezondheid, verbetering van woon- en leefbaarheid en duurzaamheid een grote rol. Waar liggen volgens u kansen? Bekijk de deelvisie en reageer!

 • Stoptober: Stoppen met roken in oktober

  (01-09-2020)

  Rookt u en wilt u stoppen? Doe dan mee aan Stoptober. Stoptober geeft u op allerlei manieren steun om het vol te houden. Daardoor is de kans dat u blijvend stopt met roken wel 5x groter! De landelijke kick-off van Stoptober is op donderdag 3 september. De actie start op 1 oktober. De afgelopen jaren zijn al honderdduizenden rokers tijdens Stoptober gestopt met roken. Zij hebben bewezen dat Stoptober werkt!

 • Doe mee aan de praktijktest van CoronaMelder

  (25-08-2020)

  Het coronavirus is er nog steeds, ook in Gelderland. De CoronaMelder app gaat helpen bij de bestrijding van het virus. Deze app wordt in GGD-regio’s Noord- en Oost-Gelderland vanaf 17 augustus getest. Inwoners van deze regio’s kunnen meedoen aan deze praktijktest. Ga naar de appstore op uw telefoon, download de CoronaMelder app en help te testen hoe CoronaMelder werkt.

 • Foto-expositie Jan Massink

  (25-08-2020)

  De expositie van de oorlogsfoto’s van Jan Massink is tot eind oktober geopend. De unieke foto’s van de Doetinchemse amateurfotograaf zijn te zien in dertien voormalige gevangeniscellen van De Kruisberg. De expositie is samengesteld door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en Stichting Doetinchem Herdenkt.

 • Blauwalg De Huet

  (24-08-2020)

  Op de locatie De Huet, Wijnbergse Loopgraaf, ter hoogte van Onstein en Belderstraat te Doetinchem, is blauwalg geconstateerd in een concentratie boven de 12,5 ug/L. Waterschap Rijn en IJssel heeft borden geplaatst en houdt de situatie in de gaten.

 • Er zijn fietsendieven actief in Doetinchem

  (17-08-2020)

  Let op: er zijn fietsendieven actief in Doetinchem. Zij lijken het vooral gemunt te hebben op elektrische fietsen. Wees alert en zet uw fiets goed op slot, ook als u maar een paar minuten weg bent.

 • Reageer op de ideeën voor de noordelijke wijken

  (11-08-2020)

  De afgelopen periode zijn er in de noordelijke wijken in Doetinchem (Overstegen, Schöneveld, IJkenberg, Bezelhorst en het buitengebied met buurtschap Zelhemse Broek) ideeën opgehaald over hoe dit gebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Waar is behoefte aan? Wat moet behouden blijven en wat kan verbeterd worden?

 • Het Joop Sarsplein is genomineerd voor de Gelderse prijs

  (10-08-2020)

  Eens in de twee jaar reikt provincie Gelderland de ‘Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit’ (GPRK) uit. Hiermee worden aansprekende landschappen in het zonnetje gezet. Elke editie van de GPRK krijgt een thema. In deze achtste editie is het thema de ‘Brede Blik op Ruimte’, oftewel: meervoudig gebruik van een ruimte. Het Joop Sarsplein, in het centrum van Doetinchem, behoort tot de genomineerden.

 • ‘Gezonde buurt Schöneveld’ van start

  (21-07-2020)

  Zaterdag 18 juli is de uitvoering van het project ‘Gezonde buurt Schöneveld’ officieel van start gegaan. Binnen dit project zorgen buurtbewoners samen voor een groene wijk met  voldoende ruimte om te spelen en te bewegen. Ook zorgen zij voor voldoende ruimte voor buren om elkaar te ontmoeten en zo de verbinding met de buurt te versterken.

 • Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm (persconferentie kabinet 24 juni 19.00 uur)

  (24-06-2020)

  Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

 • Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk!

  (22-06-2020)

  In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in de grote rivieren en kanalen. Dit kan gevaarlijk zijn. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s.

 • Extra maatregelen houden binnenstad Doetinchem gastvrij en veilig

  (16-06-2020)

  De afgelopen weken zien we weer meer bezoekers In de binnenstad van Doetinchem. Zeker nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en de horeca weer open is. Om iedereen gastvrij en veilig te kunnen ontvangen, zijn er extra maatregelen getroffen. We zetten deze hieronder kort voor u op een rij. Zo weet u waar u rekening mee kunt houden als u komt winkelen of een terrasje komt pakken.

 • Ambtenaar gemeente Doetinchem verduistert bijna 1,8 miljoen euro

  (03-06-2020)

  De gemeente Doetinchem heeft na zorgvuldig onderzoek vastgesteld dat een leidinggevende ambtenaar vanaf 2007 bijna 1,8 miljoen euro heeft verduisterd. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een interne melding aan de gemeentelijke vertrouwenspersoon.

  De gemeente heeft de betrokken ambtenaar, die al 35 jaar bij de gemeente werkte, woensdag 3 juni op staande voet ontslagen en heeft aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast stelt de gemeente alles in het werk om het verduisterde bedrag terug te krijgen. Er is op dit moment geen aanleiding om te denken dat er meer mensen bij de fraude betrokken zijn.

 • Ziet u iets verdachts? Hieraan kunt u een hennepkwekerij of drugslab herkennen

  (21-05-2020)

  Hennepteelt en productie van synthetische drugs zijn schadelijk voor mens, dier en natuur. Aan de buitenkant kun je niet altijd zien wat er in een pand gebeurt, maar er zijn signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij of drugslab.

 • Corona-aanpak: de volgende stap (nieuwsbericht Rijksoverheid)

  (19-05-2020)

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

 • Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied

  (18-05-2020)

  De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in uw pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke schade aan uw pand, zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Maar ook draait u vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of het drugslaboratorium. Met een beetje pech sluit de burgemeester ook nog uw pand. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

 • Omgevingswet: Reageer op wensen en ideeën uit úw omgeving

  (13-05-2020)

  Doetinchem is bezig met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Dit doen we door in elf tijdelijke deelgebieden wensen en ideeën op te halen bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe denken zij over de toekomst van hun straat, wijk, dorp of stad?

 • Opstarten sportaanbod alle leeftijden

  (11-05-2020)

  Vanuit NOC-NSF is het nieuwe protocol ‘Verantwoord sporten’ beschikbaar geworden. Samen met de noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn dit de protocollen en richtlijnen voor het organiseren van sportactiviteiten vanaf maandag 11 mei 2020.

 • Persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal

  (07-05-2020)

  Op woensdag 6 mei vertelde premier Mark Rutte op televisie over corona. De belangrijkste dingen leggen we uit.

 • Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand (persconferentie kabinet 6 mei, 19.00 uur)

  (06-05-2020)

  Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

 • Blijf naar elkaar om zien, bericht van burgemeester Mark Boumans

  (28-04-2020)

  Beste inwoners van gemeente Doetinchem,

  Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat de maatregelen voor het inperken van het coronavirus verlengd worden. Dat raakt ons allemaal! Voor velen van ons was het besluit van het kabinet best een tegenvaller. We hadden gehoopt op wat meer lucht. Dat komt er voor velen niet. Mensen in de zorg moeten hard blijven werken, mensen in verpleeghuizen kunnen nog steeds niet naar buiten.

 • Maatregelen corona verlengd (nieuwsbericht Rijksoverheid)

  (22-04-2020)

  We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

 • Derde inwonerpanel Achterhoek Spreekt

  (21-04-2020)

  Het inwonerpanel Achterhoek Spreekt is voor de derde keer online gegaan, deze keer met vragen over duurzaam en aanvullend vervoer en over de Achterhoekse identiteit. Ondanks de bijzondere situatie in verband met de corona-uitbraak, willen we toch graag vooruitkijken. Voor goede toekomstplannen is het nodig dat we de wensen en behoeften van onze inwoners kennen. Doet u ook (weer) mee?

 • Ben je financieel getroffen door de coronacrisis? Kijk hier voor hulp!

  (15-04-2020)

  Ben je financieel getroffen door het coronavirus? Trek aan de bel! In Doetinchem kun je op verschillende plekken terecht.

 • Achterhoekse gemeenten komen zorgaanbieders tijdens coronacrisis tegemoet

  (09-04-2020)

  Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Ook zorgaanbieders hebben te maken gekregen met een hele nieuwe werkelijkheid. Hun allergrootste belang is de continuïteit van de zorg voor hun cliënten. In de Achterhoek komen de gemeenten zorgaanbieders zoveel als mogelijk tegemoet. Deze week hebben de colleges van burgemeester en wethouders hiertoe een aantal belangrijke besluiten genomen.

 • Houd vol! Bericht van burgemeester Mark Boumans

  (07-04-2020)

  Dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus tot en met 28 april te verlengen. Dit vraagt veel van ons allemaal.

 • Gewijzigde afvalinzameling en openingstijden Buha

  (07-04-2020)

  In verband met Goede Vrijdag en tweede paasdag zijn de dagen waarop Buha uw afval ophaalt mogelijk gewijzigd. Ook zijn er wijzigingen in de openingstijden van het Buha brengpunt en meldpunt.

 • Uitstel betaling lokale belastingen voor alle ondernemers

  (06-04-2020)

  Ondernemers staan onder druk door de coronacrisis. Om hen wat meer lucht te geven, heeft het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem besloten om alle ondernemers tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen te geven. De uitstel van betaling geldt voor de onbetaalde gemeentelijke belastingen (gebruiks- en eigenaarsdeel, inclusief reclamebelasting en BIZ), terras- en standplaatsvergunningen en marktgelden.

 • Initiatieven om te helpen

  (01-04-2020)

  In tijden van crisis, waarin we ons moeten aanpassen aan de maatregelen, ontstaan ook mooie initiatieven om elkaar te helpen Zo bezorgen diverse horecagelegenheden en winkels hun producten bij u thuis.

 • Vragen over het coronavirus

  (01-04-2020)

  Welke informatie vind je waar en wie kan je daarvoor bellen?

 • Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  (31-03-2020)

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.