Nieuws

 • Komende zaterdag markt tot 14.00 uur

  (06-08-2020)

  In verband met de hitte stopt de markt op zaterdag 8 augustus 2020 eerder. De markt is tot 14.00 uur geopend.

 • Reageer op de ideeën voor de noordelijke wijken

  (31-07-2020)

  De afgelopen periode zijn er in de noordelijke wijken in Doetinchem (Overstegen, Schöneveld, IJkenberg, Bezelhorst en het buitengebied met buurtschap Zelhemse Broek) ideeën opgehaald over hoe dit gebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Waar is behoefte aan? Wat moet behouden blijven en wat kan verbeterd worden?

 • Vanaf 1 augustus alle schoolpleinen rookvrij

  (29-07-2020)

  Vanaf 1 augustus 2020 zijn terreinen waar onderwijs gegeven wordt verplicht rookvrij. Dit geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten.

 • Koninklijke onderscheiding voor de heer H.J. Saaltink

  (27-07-2020)

  Op 27 juli 2020 reikte burgemeester Mark Boumans een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.J. Saaltink. De heer Saaltink ontving de versierselen die behoren bij de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • ‘Gezonde buurt Schöneveld’ van start

  (21-07-2020)

  Zaterdag 18 juli is de uitvoering van het project ‘Gezonde buurt Schöneveld’ officieel van start gegaan. Binnen dit project zorgen buurtbewoners samen voor een groene wijk met  voldoende ruimte om te spelen en te bewegen. Ook zorgen zij voor voldoende ruimte voor buren om elkaar te ontmoeten en zo de verbinding met de buurt te versterken.

 • Hulp inwoners gevraagd bij inventarisatie zoogdieren in de achtertuin

  (16-07-2020)

  Onder begeleiding van ecologisch adviesbureau Silvavir start de gemeente Doetinchem met het burgerwetenschapsproject 'Wildcamera - zoogdieren in de achtertuin'. In dit project kunnen inwoners van de gemeente Doetinchem helpen bij het verzamelen van gegevens over de verspreiding van in het wild levende zoogdieren in (achter)tuinen. Inwoners kunnen zich van 21 juli t/m 2 augustus 2020 aanmelden voor de plaatsing van een wildcamera in hun achtertuin.

 • Op eigen niveau wandelen met ‘Jouw Wandeluitdaging’

  (08-07-2020)

  Wilt u graag een eerste stap zetten naar een gezonde leefstijl? Ga dan deze wandeluitdaging aan! ‘Jouw Wandeluitdaging is een gratis online wandelprogramma dat u uitdaagt en helpt om wekelijks zelfstandig te wandelen op een niveau dat bij u past.

 • Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek (bericht 8rhk ambassadeurs)

  (07-07-2020)

  Partijen in de Thematafel Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, hebben een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in de Achterhoek opgesteld. De visie laat zien hoe we de gezondheidszorg ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden. Met als doel: alle inwoners van de Achterhoek leven zo gezond en gelukkig mogelijk en hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Daarvoor moet er wel wat veranderen.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

  (03-07-2020)

  Vrijdag 3 juli 2020 vond de alternatieve uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 plaats. Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen op 24 april niet doorgaan. Vrijdag 3 juli kregen de negen gedecoreerden alsnog hun onderscheiding overhandigd. In onze gemeente ontvingen acht personen de versierselen die behoren bij de graad ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Eén persoon ontving het versiersel dat behoort bij de graad ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau’.

 • Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

  (25-06-2020)

  Een deel van de inwoners die via de gemeente gebruik maakt van een hulpmiddel vanuit de Wmo, krijgt te maken met een nieuwe leverancier. Het gaat om inwoners die voor het onderhoud of de levering van hun hulpmiddel contact hadden met het Hulpmiddelencentrum (HMC). Vanaf 1 juli 2020 neemt Kersten Hulpmiddelenspecialist de taken en verantwoordelijkheden van HMC over. Voor inwoners verandert er weinig; alleen de contactgegevens worden anders.

 • Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm (persconferentie kabinet 24 juni 19.00 uur)

  (24-06-2020)

  Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

 • Samen d’ran voor duurzame energie

  (24-06-2020)

  Een schonere wereld, voor onszelf en de generaties na ons. Dat is de gedachte achter het landelijke Klimaatakkoord, dat als doel heeft om in de CO2-uitstoot flink te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Met de Regionale Energiestrategie (RES), een van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, wordt een bijdrage geleverd door het opwekken van schone energie met zon en wind.

 • ‘50-Dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde'

  (23-06-2020)

  Woensdag 17 juni ontving wethouder Ingrid Lambregts het boek ‘50-Dingen-in-de-natuur die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde' van leerlingen van basisschool Wis&Wierig in Gaanderen. ‘50-Dingen’ laat kinderen vanaf groep 3 de natuur ontdekken. Alle derde groepers van de basisscholen in Doetinchem, Gaanderen en Wehl gaan over een tijdje actief met het boek aan de slag.

 • Zelf asbest verwijderen? Voorkom hoge boetes

  (23-06-2020)

  Veel mensen hebben momenteel plannen om te gaan klussen, slopen of verbouwen. U misschien ook wel. De zolder isoleren bijvoorbeeld, of het dak van uw schuur vervangen. Of u wilt asbest gaan verwijderen. Het is belangrijk dat u eerst de volgende informatie leest voordat u aan de slag gaat.

 • Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk!

  (22-06-2020)

  In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in de grote rivieren en kanalen. Dit kan gevaarlijk zijn. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s.

 • 25ste grote bedrijfszonnedak in Doetinchem een feit

  (22-06-2020)

  Deze maand is in de gemeente Doetinchem het 25ste grote zonnedak van een bedrijf, instelling of agrariër in bedrijf gegaan. De aanleg van het aantal grote zonnedaken met 350 zonnepanelen of meer komt momenteel in een versnelling. Mede dankzij het project ‘Zonnige Bedrijven’ van de gemeente Doetinchem en Agem.

 • Fairtrade Gemeente Doetinchem: “Laten we de wereld een beetje mooier maken”

  (16-06-2020)

  Sinds september 2018 mag gemeente Doetinchem zich een ‘Fairtrade Gemeente’ noemen. Eind 2019 is de periode waarin Doetinchem deze titel mag dragen verlengd tot eind 2021. De Stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem zet zich in voor deze titel en blijft zich inspannen om deze titel te behouden.

 • Experiment ‘Werk uit je schuld’ van start in Doetinchem

  (16-06-2020)

  Door het coronavirus is de verwachting dat het aantal vragen voor financiële ondersteuning zal toenemen. Het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) en Laborijn gaan intensiever samenwerken om mensen snel te kunnen helpen. Belangrijk doel is het vroegtijdig signaleren van problemen en mensen waar mogelijk te helpen passend werk te vinden. Zo wordt voorkomen dat mensen (verder) in de problemen raken.

 • Kinderen én volwassen in gemeente Doetinchem lopen hun eigen Avond4daagse

  (16-06-2020)

  Een jaar geen Avond4daagse is ondenkbaar. Daarom organiseert Sportservice Doetinchem namens de Avondvierdaagse Doetinchem, Gaanderen en Wehl, samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes een speciale versie van het grootste wandelfestijn voor kinderen. Met Avond4daagse - Home Edition kan iedereen zijn eigen individuele wandeltocht lopen in de gemeente Doetinchem.

 • Extra maatregelen houden binnenstad Doetinchem gastvrij en veilig

  (16-06-2020)

  De afgelopen weken zien we weer meer bezoekers In de binnenstad van Doetinchem. Zeker nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en de horeca weer open is. Om iedereen gastvrij en veilig te kunnen ontvangen, zijn er extra maatregelen getroffen. We zetten deze hieronder kort voor u op een rij. Zo weet u waar u rekening mee kunt houden als u komt winkelen of een terrasje komt pakken.

 • Positief financieel resultaat in 2019, volgende uitdaging staat voor de deur

  (11-06-2020)

  Sluitende meerjarenbegroting met extra reservering voor gevolgen coronacrisis

  De gemeente Doetinchem heeft over het jaar 2019 een positief financieel resultaat geboekt van € 4,8 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen waar Doetinchem in 2019 mee te maken had. Op de verschillende beleidsterreinen van de zorg, Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet had Doetinchem namelijk, net als veel andere gemeenten, te maken met tekorten. Daarom is kritisch gekeken naar alle activiteiten en uitgaven in de begroting. Tegelijk is de vraag gesteld wat belangrijk is. Waar staat Doetinchem voor en wat wil de gemeente daarin absoluut bereiken, ook op de lange termijn? Doetinchem ziet dat gerichte investeringen hun vruchten afwerpen. Daarom is ook in de Kadernota 2021 vastgelegd dat er geïnvesteerd blijft worden in de plannen uit het coalitieakkoord.

 • Het voorkomen en bestrijden van stank en maden in uw containers

  (10-06-2020)

  In de zomermaanden krijgen we door het warme weer helaas vaak te maken met maden in afvalcontainers. Met name in de groene container voor GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) zijn met warm weer vaak maden te vinden. Deze containers worden iedere twee weken geleegd.

 • Alzheimer Café bijeenkomsten mogelijk vanaf september

  (10-06-2020)

  De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving, en dus ook op mensen met dementie en hun naasten. Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland heeft in april in de huis-aan-huisbladen in onze regio een advertentie geplaatst om u een hart onder de riem te steken. Maar er gloort voorzichtig weer licht aan de horizon, nu maar hopen dat het zich doorzet.

 • Provincie stemt in met Achterhoekse ambities bedrijventerreinen

  (08-06-2020)

  Het college van Gedeputeerde Staten Gelderland heeft ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). Het RPW is in goed overleg met de provincie opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA). De definitieve vaststelling van het RPW Achterhoek is belangrijk voor een economisch toekomstbestendige Achterhoek, aldus Marieke Frank, voorzitter van het regionaal overleg bedrijventerreinen. “Elke gemeente kan nu door met het verder ontwikkelen van de eigen bedrijventerreinen.”

 • Ambtenaar gemeente Doetinchem verduistert bijna 1,8 miljoen euro

  (03-06-2020)

  De gemeente Doetinchem heeft na zorgvuldig onderzoek vastgesteld dat een leidinggevende ambtenaar vanaf 2007 bijna 1,8 miljoen euro heeft verduisterd. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een interne melding aan de gemeentelijke vertrouwenspersoon.

  De gemeente heeft de betrokken ambtenaar, die al 35 jaar bij de gemeente werkte, woensdag 3 juni op staande voet ontslagen en heeft aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast stelt de gemeente alles in het werk om het verduisterde bedrag terug te krijgen. Er is op dit moment geen aanleiding om te denken dat er meer mensen bij de fraude betrokken zijn.

 • Ziet u iets verdachts? Hieraan kunt u een hennepkwekerij of drugslab herkennen

  (21-05-2020)

  Hennepteelt en productie van synthetische drugs zijn schadelijk voor mens, dier en natuur. Aan de buitenkant kun je niet altijd zien wat er in een pand gebeurt, maar er zijn signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij of drugslab.

 • Gebruik geen plakstrips en/of folie als bestrijding van de eikenprocessierups!

  (20-05-2020)

  De afgelopen weken is er in de strijd tegen de processierups een rage ontstaan waarbij eiken worden omwikkeld met folie, al dan niet in combinatie met plakstrips. Vooral het aanbrengen van die plakstrips doet meer kwaad dan goed. Ook veel natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen kunnen vastgeplakt raken. Naast insecten kunnen ook vogels en vleermuizen vast komen te zitten op de strips.

 • Jaarlijkse inzameling taxussnoeisel 1 juni weer van start

  (19-05-2020)

  De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat maandag 1 juni weer van start. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van chemotherapie.

 • Gevraagd: kandidaten voor Raad van Commissarissen Sportbedrijf Doetinchem

  (19-05-2020)

  Gemeente Doetinchem vindt het erg belangrijk om haar inwoners goede sportfaciliteiten aan te bieden en inwoners te stimuleren gezond te leven, te bewegen en mee te doen in de samenleving.

 • Sportinstuif meivakantie groot succes

  (19-05-2020)

  Sportservice Doetinchem heeft in de meivakantie van vrijdag 1 mei tot en met vrijdag 8 mei twaalf kleinschalige sportinstuiven georganiseerd voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit de gemeente Doetinchem. Op de locaties van atletiekvereniging Argo, de jeugdopleiding van De Graafschap, voetbalvereniging VVG’25 en het grasveld bij zwembad Byvoorde in Wehl hebben in totaal 140 kinderen genoten van deze sportieve momenten tijdens de meivakantie, met maximaal 20 kinderen per groep.

 • Corona-aanpak: de volgende stap (nieuwsbericht Rijksoverheid)

  (19-05-2020)

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

 • Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied

  (18-05-2020)

  De ligging van boerenbedrijven is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen alleen maar toe. Zij maken graag misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld veel geld om een loods of schuur te huren. Het snelle, contante geld kan misschien aantrekkelijk zijn, maar u loopt grote risico’s als er illegale activiteiten in uw pand plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan flinke schade aan uw pand, zoals doorgebroken muren, gaten in het dak en water- en brandschade. Maar ook draait u vaak op voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of het opruimen van de aangetroffen kwekerij of het drugslaboratorium. Met een beetje pech sluit de burgemeester ook nog uw pand. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

 • Omgevingswet: Reageer op wensen en ideeën uit úw omgeving

  (13-05-2020)

  Doetinchem is bezig met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Dit doen we door in elf tijdelijke deelgebieden wensen en ideeën op te halen bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe denken zij over de toekomst van hun straat, wijk, dorp of stad?

 • Covid-19 Handreiking: Groen is goan. Zo doen we dat in de Achterhoek

  (13-05-2020)

  De afgelopen weken stond het stoplicht op rood door het COVID-19 virus. De overheid heeft het licht voorzichtig op groen gezet. Via samenwerking door verschillende ondernemers, overheden en onderwijs in Achterhoekverbindt.nl en 8RHK Ambassadeurs is een stap verder gezet in duidelijkheid bij dat groene licht. Onder de noemer ‘Groen is goan. Zo doen we dat in de Achterhoek’. Mark Boumans, voorzitter van 8RHK Ambassadeurs: “Namens alle organisaties in onze samenwerking onderschrijven we dit initiatief en roepen we iedere ondernemer en instelling in de Achterhoek op om de Covid-19 Handreiking te hanteren.”

 • Opstarten sportaanbod alle leeftijden

  (11-05-2020)

  Vanuit NOC-NSF is het nieuwe protocol ‘Verantwoord sporten’ beschikbaar geworden. Samen met de noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn dit de protocollen en richtlijnen voor het organiseren van sportactiviteiten vanaf maandag 11 mei 2020.

 • Persconferentie van 6 mei in eenvoudige taal

  (07-05-2020)

  Op woensdag 6 mei vertelde premier Mark Rutte op televisie over corona. De belangrijkste dingen leggen we uit.

 • Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand (persconferentie kabinet 6 mei, 19.00 uur)

  (06-05-2020)

  Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

 • Blijf naar elkaar om zien, bericht van burgemeester Mark Boumans

  (28-04-2020)

  Beste inwoners van gemeente Doetinchem,

  Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekendgemaakt dat de maatregelen voor het inperken van het coronavirus verlengd worden. Dat raakt ons allemaal! Voor velen van ons was het besluit van het kabinet best een tegenvaller. We hadden gehoopt op wat meer lucht. Dat komt er voor velen niet. Mensen in de zorg moeten hard blijven werken, mensen in verpleeghuizen kunnen nog steeds niet naar buiten.

 • Maatregelen corona verlengd (nieuwsbericht Rijksoverheid)

  (22-04-2020)

  We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

 • Derde inwonerpanel Achterhoek Spreekt

  (21-04-2020)

  Het inwonerpanel Achterhoek Spreekt is voor de derde keer online gegaan, deze keer met vragen over duurzaam en aanvullend vervoer en over de Achterhoekse identiteit. Ondanks de bijzondere situatie in verband met de corona-uitbraak, willen we toch graag vooruitkijken. Voor goede toekomstplannen is het nodig dat we de wensen en behoeften van onze inwoners kennen. Doet u ook (weer) mee?

 • Ben je financieel getroffen door de coronacrisis? Kijk hier voor hulp!

  (15-04-2020)

  Ben je financieel getroffen door het coronavirus? Trek aan de bel! In Doetinchem kun je op verschillende plekken terecht.

 • Achterhoekse gemeenten komen zorgaanbieders tijdens coronacrisis tegemoet

  (09-04-2020)

  Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Ook zorgaanbieders hebben te maken gekregen met een hele nieuwe werkelijkheid. Hun allergrootste belang is de continuïteit van de zorg voor hun cliënten. In de Achterhoek komen de gemeenten zorgaanbieders zoveel als mogelijk tegemoet. Deze week hebben de colleges van burgemeester en wethouders hiertoe een aantal belangrijke besluiten genomen.

 • Houd vol! Bericht van burgemeester Mark Boumans

  (07-04-2020)

  Dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus tot en met 28 april te verlengen. Dit vraagt veel van ons allemaal.

 • Gewijzigde afvalinzameling en openingstijden Buha

  (07-04-2020)

  In verband met Goede Vrijdag en tweede paasdag zijn de dagen waarop Buha uw afval ophaalt mogelijk gewijzigd. Ook zijn er wijzigingen in de openingstijden van het Buha brengpunt en meldpunt.

 • Uitstel betaling lokale belastingen voor alle ondernemers

  (06-04-2020)

  Ondernemers staan onder druk door de coronacrisis. Om hen wat meer lucht te geven, heeft het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem besloten om alle ondernemers tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen te geven. De uitstel van betaling geldt voor de onbetaalde gemeentelijke belastingen (gebruiks- en eigenaarsdeel, inclusief reclamebelasting en BIZ), terras- en standplaatsvergunningen en marktgelden.

 • Initiatieven om te helpen

  (01-04-2020)

  In tijden van crisis, waarin we ons moeten aanpassen aan de maatregelen, ontstaan ook mooie initiatieven om elkaar te helpen Zo bezorgen diverse horecagelegenheden en winkels hun producten bij u thuis.

 • Vragen over het coronavirus

  (01-04-2020)

  Welke informatie vind je waar en wie kan je daarvoor bellen?

 • Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  (31-03-2020)

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.