Nieuws

 • Algemeen stookverbod

  (26-03-2020)

  In de regio Noord- en Oost-Gelderland geldt op dit moment fase 2 (voorheen code oranje/rood).

  Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan groter dat er een natuurbrand ontstaat. Daarom geldt er een stookverbod. Er mag momenteel in de natuur niet gestookt worden en dus ook geen snoeihout worden verbrand.

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

  (26-03-2020)

  Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, heeft het kabinet maandagavond 23 maart jl. landelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, deze nieuwe noodverordening vastgesteld.

 • Maatregelen coronavirus, bericht van burgemeester Mark Boumans

  (24-03-2020)

  Het is nu meer dan een week geleden dat onze regering maatregelen aankondigde die een behoorlijke impact hebben op ons dagelijkse leven. De horeca moest sluiten, iedereen werkt zoveel mogelijk thuis en alle kinderen zijn thuis van school. De afgelopen week hebben we allemaal alle zeilen bijgezet om te wennen aan deze nieuwe situatie en om te regelen dat we ons allemaal zoveel mogelijk kunnen houden aan de maatregelen.

 • Woningbehoefte Gaanderen is in beeld

  (24-03-2020)

  Het afgelopen half jaar heeft Dorpsraad Gaanderen samen met gemeente Doetinchem en adviesbureau Companen in beeld gebracht welke woningen voor ‘jong en oud’ in Gaanderen gewenst zijn om in Gaanderen te (blijven) wonen.

 • Ruim baan voor recreëren, beleven en ontspannen in Doetinchem

  (24-03-2020)

  De vrijetijdssector is volop in ontwikkeling. Steeds meer mensen gaan bewust en intensief om met hun vrije tijd. Dit is terug te zien in de toename van het aantal dagtrips en korte vakanties in heel Nederland. Om dit te bevorderen zet provincie Gelderland in op promotie voor Gelderse streken. En met succes, want ook onze regio is een bekende toeristische trekpleister. Doetinchem ziet het als haar taak ervoor te zorgen dat de vrijetijdssector op duurzame wijze verder kan groeien en floreren en heeft daarom een koersnotitie opgesteld. De gemeenteraad besluit eind mei over deze koersnotitie.

 • Uitstel betaling lokale heffingen voor eet- en drinkgelegenheden

  (24-03-2020)

  De eet- en drinkgelegenheden in Doetinchem moeten tot 6 april hun deuren sluiten. Dit was een van de aanvullende maatregelen van het kabinet in de aanpak van het coronavirus. Veel horecaondernemers krijgen het daardoor nu meteen al moeilijk.

 • Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

  (23-03-2020)

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

 • De Rondkomers ontwikkelt lesprogramma voor scholen

  (17-03-2020)

  In opvolging van de theatervoorstelling ‘Eigen schuld’ heeft De Rondkomers een lesprogramma voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Het lesprogramma is gericht op de financiële opvoeding van jongeren en heeft hierdoor ook een preventie werking. Het programma wordt gratis aangeboden aan de scholen.

 • Alle bijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente, afgelast i.v.m. coronavirus

  (17-03-2020)

  De gemeente Doetinchem heeft besloten om alle bijeenkomsten tot 6 april, georganiseerd door de gemeente, af te gelasten. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Waar mogelijk worden de bijeenkomsten verplaatst naar een later moment. Wij rekenen op uw begrip.

 • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

  (16-03-2020)

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

 • Informatie over corona en onze dienstverlening

  (16-03-2020)

  Wij verzoeken alle inwoners van onze gemeente om de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te volgen. Hebt u vragen? Lees dan de informatie op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook bellen met een landelijk informatienummer: 0800-1351.

 • Maatregelen corona en bijeenkomsten van de gemeenteraad

  (16-03-2020)

  In overleg met de fractievoorzitters is besloten om tot 6 april 2020 alle raadsbijeenkomsten te annuleren. Uitzondering hierop is de raadsvergadering van 26 maart 2020. Deze gaat door voor de voorstellen waarvoor besluitvorming noodzakelijk is en voor een aantal hamerstukken.

 • Aanpassing 2 rotondes N316 Ontbrekende schakel

  (16-03-2020)

  Er wordt een nieuwe weg aangelegd op de huidige noord - zuid verbinding N316 door de gemeente Montferland naar ’s-Heerenberg; de Ontbrekende schakel N316. Deze vormt een nieuwe directe verbinding tussen de bestaande rotonde Terborgseweg (N335/N316) en bestaande rotonde Meilandsedijk (N816/N827). Bij beide rotondes komt een nieuwe aansluiting, daarvoor wordt elke rotonde een week afgesloten. De omleidingsroutes staan op borden aangegeven.

 • Coronavirus, bericht van burgemeester Mark Boumans

  (15-03-2020)

  Op 15 maart zijn landelijk aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen gelden onder meer voor scholen, sportclubs en horeca: deze blijven gesloten tot en met 6 april. Wij vragen u al deze maatregelen op te volgen om er zo voor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt.

 • Nieuwe laad-losplekken Terborgseweg (nabij centrum)

  (10-03-2020)

  De strook langs de Terborgseweg, grenzend aan het Marktplein, wordt ingericht als parkeerplaats voor onmiddellijk laden en lossen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van binnenstadondernemers om een laad-losplek in te richten aan de rand van het voetgangersgebied.

 • ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ zorgt voor resultaten

  (10-03-2020)

  In 2019 is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in de gemeente Doetinchem gedaald. Uitvoeringsorganisatie Laborijn heeft in opdracht van de gemeente vorig jaar alle inwoners van Doetinchem die gebruik maken van de Participatiewet in beeld gebracht. Zo waren er 726 mensen met een uitkering, voor wie het lastig is werk te krijgen door een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met deze mensen is gekeken welke ondersteuning zij nodig hebben. Op basis daarvan is een traject gestart zodat zij in de toekomst weer aan het werk kunnen. Intussen zijn 104 van hen uitgestroomd, waarvan er 52 zijn gaan werken of studeren.

 • Verbod op het voeren van eenden, ganzen, zwanen en andere watervogels

  (10-03-2020)

  Het voeren van eendjes in het park is voor veel inwoners een leuk uitje. Toch heeft het voeren van watervogels veel negatieve gevolgen. In de komende maanden wordt er in gemeente Doetinchem daarom toegewerkt naar een verbod op het voeren van watervogels. Om inwoners in de aanloop naar het verbod alvast te informeren over de schadelijke gevolgen, worden er de komende weken borden geplaatst bij de vijvers in park Overstegen, het Canadapark en de vijver Beukenhage.

 • Herdenkt u 75 jaar vrijheid mee op 21 maart?

  (09-03-2020)

  Van 19 maart tot en met 5 mei wordt op verschillende momenten intensief stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog, die dit jaar precies 75 jaar geleden ten einde kwam. Op zaterdag 21 maart kunt u aan 3 activiteiten deelnemen, om stil te staan bij de bombardementen die in 1945 op en rond die datum plaatsvonden.

 • Gemeente deelt nestkastjes uit in strijd tegen eikenprocessierups

  (06-03-2020)

  Update 6-3: Overweldigende belangstelling donderdagochtend voor de gratis nestkastjes. Zoveel zelfs dat onze website het niet aankon! Binnen enkele minuten werd het maximale aantal van 300 nestkastjes bereikt. Vervelend voor diegenen die niet aan bod zijn gekomen, maar fijn voor de mezen in Doetinchem!

 • Meer mogelijkheden fietsen stallen in binnenstad

  (05-03-2020)

  Er komen in het centrum van Doetinchem meer mogelijkheden om fietsen te stallen. De fietsenstalling bij de D-toren wordt uitgebreid naar circa 100 plekken. Ook komen op de plek van de huidige taxistandplaats (naast de kerk) fietsparkeerplekken.

 • Woningbouwstrategie 2019 - Meer mogelijkheden voor nieuwe woningen

  (03-03-2020)

  Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de ‘Woningbouwstrategie 2019’ vastgesteld. De ‘Woningbouwstrategie 2019’ biedt ruimte om, onder bepaalde voorwaarden, nieuwe woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag om in gemeente Doetinchem te wonen.

 • Maakt u ook aanspraak op de Subsidie energiebesparing eigen huis?

  (03-03-2020)

  Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Coronavirus ook in Nederland vastgesteld

  (28-02-2020)

  Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met een besmette patiënt. Deze personen (= contacten) moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

 • Collectant aan de deur? Wees alert!

  (27-02-2020)

  Geld in een collectebus doen is één van de meest persoonlijke én directe manieren van geven aan goede doelen. Voor het houden van een collecte is altijd een vergunning nodig. Staat er een collectant van een onbekend goed doel en/of zonder vergunning aan de deur en vertrouwt u het niet? Meld dit dan bij de politie, via 0900 88 44.

 • Start versterking natuur en landschap De Zumpe, deelgebied 2

  (27-02-2020)

  De inrichting van het tweede deel van natuurgebied De Zumpe gaat van start. Het natuurgebied wordt uitgebreid met 30 ha. De werkzaamheden starten op 2 maart 2020 en duren ongeveer vier maanden.

 • Vanaf 7 maart op zaterdag extra Buha brengpunt voor tuinafval in Gaanderen

  (25-02-2020)

  Past die enorme berg tuinafval niet meer in uw GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) container? Dan kunt u het op twee plaatsen gratis inleveren: het Buha brengpunt aan de Roerstraat in Doetinchem en het extra Buha brengpunt voor tuinafval aan Pierikstraat 16 in Gaanderen.

 • Project ‘Zonnige Bedrijven’ krijgt vervolg na succesvolle pilot

  (21-02-2020)

  Het afgelopen jaar heeft de gemeente Doetinchem een pilotproject gedraaid genaamd ‘Zonnige Bedrijven’. In dit project werden alle eigenaren van grote daken aangeschreven door de gemeente. Hierin werd hen het aanbod gedaan voor een kosteloos en vrijblijvend advies naar de haalbaarheid van een dak vol zonnepanelen, een zogenaamd ‘zonnedak’. Dit advies, dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd door Agem en ondersteund wordt door de Provincie Gelderland, kijkt onder andere naar de investeringskosten en de terugverdientijden van een groot zonnedak. Door het succes van de pilot is besloten het project een vervolg te geven. Inmiddels hebben ruim 60 bedrijven zich aangemeld voor een advies en zijn verschillende instellingen bezig met verdere stappen. Dit stokje is ook door het Graafschap College en het Rietveld Lyceum opgepakt.

 • Appartementseigenaren in de gemeente Doetinchem krijgen wel een juiste WOZ-waarde

  (21-02-2020)

  Zaterdagavond 15 februari 2020 is er in het televisieprogramma “Kassa” aandacht besteed aan de WOZ-waardebepaling van appartementen. Het reservefonds is er voor huiseigenaren om te sparen voor onderhoud van het appartementencomplex. Gemeenten zouden ten onrechte de VVE-reserve optellen bij de woningwaarde, waardoor appartementseigenaren een te hoge WOZ-waardebeschikking zouden ontvangen.

 • Doetinchem herdenkt en viert: 2 concerten in Amphion

  (19-02-2020)

  Op 2 april 1945 werd Doetinchem bevrijd van haar bezetter. In 2020 is het maar liefst 75 jaar geleden dat we in Nederland, na 5 donkere jaren, weer van onze vrijheid konden genieten. Tijdens deze en volgende conflicten in het buitenland hebben wereldwijd vele veteranen zich ingezet voor de vrijheid van een ander.

 • Kies je Sport: voor elk wat wils!

  (18-02-2020)

  Ook in 2020 gaat het succesvolle sportstimuleringsproject ‘Kies je Sport’ weer van start. Met Kies je Sport brengen we gezamenlijk de basisschooljeugd, de 55+ inwoners en mensen met een beperking structureel meer aan het bewegen. Het doel van Kies je Sport is om inwoners kennis te laten maken met de grote verscheidenheid aan sportaanbieders die gemeente Doetinchem rijk is. Zo’n 55 verenigingen verzorgen ruim 221 sportcursussen, waardoor er voor iedereen een passend aanbod is. Dit programma vindt plaats van 16 maart tot en met 24 april. Meld u dus meteen aan!

 • Nieuwe manier van bekeuren

  (18-02-2020)

  Vanaf deze week worden een aantal bekeuringen en waarschuwingen door de handhavers in gemeente Doetinchem op een andere manier uitgedeeld. Het gaat om de waarschuwing, waarschuwing naheffingsaanslag, mededeling van beschikking en mededeling naheffingsaanslag.

 • Vanaf 5 maart gratis nestkasten in strijd tegen eikenprocessierups

  (11-02-2020)

  Met het mooie weer in aantocht, bereiden we ons ook weer voor op de komst van de eikenprocessierups. Onderzoeken tonen aan dat het loont om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren. Onder andere spreeuwen en meerdere mezensoorten hebben de eikenprocessierups graag op hun menu staan. Gemeente Doetinchem en Buha deden in 2019 een succesvolle proef met nestkasten in twee straten met veel eikenbomen. Daarom stellen gemeente Doetinchem en Buha de nestkasten vanaf 5 maart 2020 ook beschikbaar voor inwoners. Ook worden op meerdere plaatsen in de gemeente nestkasten opgehangen.

 • De Achterhoek stopt ermee!

  (11-02-2020)

  Waarmee? Met roken natuurlijk! In de Achterhoek wordt hard gewerkt om de regio rookvrij te maken. Hoe de Achterhoekers worden geholpen? Onder andere met een website, www.achterhoekrookvrij.nl, waar veel te vinden is over stoppen met roken, voorkomen dat jongeren gaan roken en het leven in een rookvrije omgeving. De website is bedoeld voor iedereen, van burgers tot professionals en organisaties.

 • Hoe ziet mijn buurt er in 2040 uit? Durf te dromen en doe mee!

  (11-02-2020)

  Samen met inwoners, organisaties en verenigingen werkt Doetinchem aan de Omgevingsvisie voor de gemeente. In elf tijdelijke deelgebieden worden tal van ideeën en wensen opgehaald. Voor de noordelijke wijken (Noord, Overstegen en Schöneveld) en het buitengebied loopt tot en met eind maart 2020 een traject om samen met inwoners over de toekomst van de omgeving na te denken.

 • Aanmelden voor Achterhoekse Bespaaractie nog mogelijk tot 28 februari

  (11-02-2020)

  Energie besparen levert zeker wat op, maar waar begint u? Deelnemers aan de Achterhoekse Bespaaractie weten het inmiddels. Bijna 1.400 Achterhoekers hebben zich voor deze collectieve inkoopactie ingeschreven. Het is nog tot 28 februari mogelijk om u in te schrijven, als u tenminste eigenaar bent van een woning die gebouwd is vóór 1980.

 • Bijna 18: wat komt er financieel op je af?

  (11-02-2020)

  ‘Hey, jij daar! Jij wordt bijna 18”. Met deze tekst worden bijna-18-jarigen in gemeente Doetinchem getriggerd om zich voor te bereiden op wat er financieel op hen afkomt als ze de volwassen leeftijd bereiken. Het initiatief is een actie vanuit De Rondkomers, om te voorkomen dat inwoners al op jonge leeftijd schulden maken.

 • DZC’68 behaalt het GOUDEN certificaat gezondere sportkantine!

  (10-02-2020)

  Zaterdag 8 februari werd het Gouden certificaat voor de Gezondere Sportkantine door wethouder Steintjes uitgereikt aan DZC ’68. DZC ’ 68 is de eerste sportvereniging in gemeente Doetinchem met een Gouden kantine!

 • Ervaar het openbaar vervoer!

  (05-02-2020)

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur en een proefreis in Doetinchem. U krijgt onder andere uitleg over de OV-chipkaart en het plannen van reizen. Dit helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen reizen.

 • Rioolinspectie in Oosseld, Vijverberg-Zuid en op industrieterrein Verheulsweide-Zuid

  (04-02-2020)

  In de periode van 10 februari tot en met 1 mei wordt het gemeentelijke rioolstelsel in Oosseld, Vijverberg-Zuid en op industrieterrein Verheulsweide-Zuid gereinigd en geïnspecteerd. Dit wordt gedaan om te kijken of het rioolstelsel naar behoren functioneert. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Remondis Rioolservice.

 • Nieuwe kansen voor woningbouw in gemeente Doetinchem

  (04-02-2020)

  In alles merkt gemeente Doetinchem dat er behoefte is aan meer woningen; de vraag naar verschillende typen nieuwe woningen en woningbouwlocaties neemt toe. Om te beginnen komen er vanaf het eerste kwartaal van 2020 ongeveer 20 nieuwe bouwkavels in de verkoop. Deze liggen op gemeentelijke gronden in de wijken Lookwartier en Saronix in Doetinchem. Ontwikkelaars en de gemeente gaan daarnaast aan de slag met planvorming voor woningbouw op hun gronden in de hele gemeente. De Woningbouwstrategie 2019, die in november 2019 is vastgesteld, maakt dit mogelijk en biedt nieuwe kansen die de gemeente met beide handen aangrijpt.

 • Houtkachel en veiligheid

  (04-02-2020)

  Open houtkachels en haarden gebruiken lucht uit de kamer waar ze staan. Ook als er glas of een deurtje voor de vlammen zit. Ze hebben geen aparte aanvoerpijp voor lucht. Als er niet genoeg verse lucht de kamer in komt (bijvoorbeeld omdat het raam of ventilatierooster dicht is), ontstaat er onderdruk. Verbrandingsgassen gaan dan niet via de schoorsteen naar buiten, maar komen de kamer in. In die verbrandingsgassen zitten veel schadelijke stoffen. Daarom is het écht nodig om een raam of ventilatierooster open te zetten: een houtkachel gebruikt bijvoorbeeld 250 m³ lucht per uur!

 • Hoe denkt ú over de Doetinchemse binnenstad?

  (28-01-2020)

  Gemeente Doetinchem is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Dat gebeurt aan de hand van ontwerpend onderzoek in elf deelgebieden. Tot en met maart 2020 gaan we aan de slag met de binnenstad van Doetinchem: het winkelhart, de stationsomgeving en de woonbuurten rondom de historische kern.

 • Winnaars Doetinchemse Sportverkiezing 2020

  (28-01-2020)

  Maandagavond 27 januari vond de Doetinchemse Sportverkiezing 2020 plaats in Schouwburg Amphion. Onder toeziend oog van zo'n 600 bezoekers werden er 9 prijzen uitgereikt en spectaculaire optredens gegeven.

 • Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020

  (14-01-2020)

  Op 27 januari 2020 worden de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen weer verstuurd. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de belastingen die u moet betalen. Bent u eigenaar van een woning/niet-woning, gebruiker van een huurwoning of gebruiker van een niet-woning? Dan staat de WOZ-waarde ook op het aanslagbiljet.

 • Inwoneraantal

  (14-01-2020)

  Het afgelopen jaar is het inwoneraantal van gemeente Doetinchem gestegen met 457 personen. Op 1 januari 2019 telde onze gemeente 57.555 inwoners en een jaar later, op  1 januari 2020, lag dit aantal op 58.012.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mark Boumans

  (07-01-2020)

  Lees hier de nieuwjaarstoespraak die burgemeester Mark Boumans op 6 januari 2020 hield in schouwburg Amphion.

 • Houtkachel of open haard: 8 manieren om minder rook-en geuroverlast te veroorzaken

  (07-01-2020)

  Wanneer u in huis de houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

 • Regionaal advies- en meldpunt verward gedrag

  (04-12-2019)

  Vanaf 1 december kunnen inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving terecht bij het advies- en meldpunt verward gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00 uur via (088) 933 55 00. Wie het advies- en meldpunt belt, wordt voorzien van advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Per 1 januari kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

 • Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast

  (04-12-2019)

  Nu het winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u in huis de houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

 • Extra spreekuur GrensInfoPunt in Doetinchem

  (19-11-2019)

  Steeds meer Nederlanders vinden in Duitsland een baan of beginnen in Duitsland een studie. Hierbij komen veel vragen op over sociale zekerheid en belastingen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, houden de adviseurs van het GrensInfoPunt van de EUREGIO, buiten de normale spreekuren, extra spreekuren. Op 27 november vindt het eerste extra spreekuur plaats in Doetinchem.

 • Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk!

  (02-07-2019)

  In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in de grote rivieren en kanalen. Dit kan gevaarlijk zijn. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks gewonden en doden te betreuren. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s.