Nieuws

Bent u op zoek naar de bekendmakingen zoals van vergunningen en bestemmingsplannen, kijk dan op onze pagina bekendmakingen.

 • Ontwerpbestemmingsplan 'Europaweg - 2019’

  (19-06-2019)

  Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Doetinchem zijn bezig met de voorbereidingen voor de vernieuwing van de Europaweg, de N316 en de aansluiting op de snelweg A18. Iedere dag maken er circa 22.000 motorvoertuigen gebruik van dit tracé. Om de doorstroming te verbeteren werken de partijen samen om bijvoorbeeld bijna het volledige tracé te verdubbelen.

 • Koninklijke Onderscheiding voor de heer Rysavy

  (18-06-2019)

  Afgelopen zaterdag reikte burgemeester Mark Boumans een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Bart Rysavy uit Gaanderen. De heer Rysavy ontving de versierselen die behoren bij de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens een inspiratieviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen.

 • Ideeënmarkt 20 juni

  (18-06-2019)

  Er is enthousiast gereageerd op de oproepen voor de ideeënmarkt van gemeente Doetinchem. Donderdag 20 juni wordt de hal van Bibliotheek West-Achterhoek, locatie ’t Brewinc, dan ook omgetoverd tot heuse markthal.

 • Samen aan zet met de Omgevingswet

  (14-06-2019)

  In 2021 is het zover: dan gaat de Omgevingswet van start. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water. Zo is het straks voor jou als inwoner van of ondernemer in Doetinchem makkelijker om een initiatief te starten. En om mee te denken en praten over (bouw)projecten in jouw buurt. Dit doen we onder andere door een omgevingsvisie te maken. Deze visie gaat over hoe wij willen dat onze toekomstige leefomgeving er uit ziet. De visie is straks de leidraad bij afwegingen in de gemeenteraad en helpt inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief. Om deze visie samen vorm te geven gaan wij vanaf juli 2019 in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Melden voor coffeeshop mogelijk vanaf 26 juni 2019

  (12-06-2019)

  Van 26 juni 2019 tot en met 10 juli 2019 kunt u zich melden voor het vestigen van een coffeeshop in Doetinchem

  De burgemeester heeft op 1 juni 2016 en gewijzigd op 21 november 2017 de Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem (hierna: nota) vastgesteld. Op basis van dit beleid kan de burgemeester voor maximaal twee coffeeshops, voor maximaal 5 jaar, een exploitatievergunning in combinatie met een gedoogbeschikking verlenen.

 • Breng jouw idee tot leven op de ideeënmarkt!

  (29-05-2019)

  Zitbanken langs wandelpaden, de watertoren beklimmen, meer bewustwording creëren voor het efficiënt omgaan met milieuvriendelijke energie: dit zijn slechts enkele ideeën die wij inmiddels hebben ontvangen voor de ideeënmarkt.

 • Aanbrengen grasbetonstenen Peppelmansdijk Doetinchem

  (29-05-2019)

  In opdracht van Buha worden grasbetonstenen aangebracht in de berm langs de Peppelmansdijk. Het betreft het gedeelte Peppelmansdijk tussen de Varsseveldseweg en de Pinnedijk/Lovinkweg. De werkzaamheden duren circa twee weken, de bewoners blijven met enige hinder bereikbaar.

 • Welke vrijwilliger verdient er een lintje?

  (27-05-2019)

  Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een goed draaiende samenleving. Onze sportverenigingen bijvoorbeeld kunnen niet zonder de belangeloze inzet van de vele Doetinchemse vrijwilligers. Maar ook de vrijwilliger die wekelijks een wandeling maakt met de buurvrouw is goud waard. Erkenning en waardering is voor vrijwilligers een belangrijke stimulans om actief te blijven. De hoogste tijd dus om een vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Dit kan onder andere door hem of haar voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

 • Evenement organiseren? Meld uw evenement aan voor de Evenementenkalender 2020

  (22-05-2019)

  Gemeente Doetinchem stelt jaarlijks een overzicht op met daarin alle aangekondigde evenementen van het komende kalenderjaar. Het doel van dit overzicht is onder andere om te kijken of de diverse evenementen niet samenvallen. Om dit overzicht op te stellen vragen wij organisaties hun evenementen, feesten en festiviteiten uiterlijk 15 juli 2019 bij gemeente Doetinchem aan te melden.

 • Landelijke actie ‘NIXzonderID’ van start

  (22-05-2019)

  Van 23 mei tot 3 juni is de landelijke actie ‘NIXzonderID'. Deze periode vragen we in gemeente Doetinchem jongeren hun identiteitsbewijs (ID) alvast klaar te houden als zij drank of sigaretten kopen. Ook roepen wij verstrekkers op om de leeftijdscheck te doen bij alle jongeren die alcohol of tabak willen kopen. Want NIX doen we samen.

 • Achterhoekse samenwerking Gelderland Herdenkt gestart

  (20-05-2019)

  In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Om de samenwerking te bekrachtigen, en te vieren, ondertekenden Achterhoekse burgemeesters en Duitse bestuurlijke partners vrijdag 17 mei een oorkonde. Dit moment vond plaats op de Heelweg in Dinxperlo. de voormalige grens loopt in het midden over de weg.

 • Schildje in trottoir bij vindlocatie kazemat

  (14-05-2019)

  In november 2018 werden bij graafwerkzaamheden resten van het oude verdedigingswerk van Doetinchem gevonden onder de Terborgseweg (ter hoogte van de ABN AMRO). Begin deze week is een schildje van zogeheten cortenstaal aangebracht in het trottoir bij de voetgangersoversteek om de ligging van de historische kazemat voor het publiek te benadrukken. De precieze locatie van de kazemat werd eind maart 2019 al in het wegdek van de Terborgseweg gemarkeerd d.m.v. wegdeknagels.

 • Opening natuurterrein De Watertap

  (13-05-2019)

  Zaterdag 11 mei tekende stichting Buur maakt Natuur de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met gemeente Doetinchem en werd natuurterrein De Watertap in Gaanderen officieel geopend. Die dag konden aanwezigen deelnemen aan wandelingen in het gebied. Deze wandelingen werden begeleid door gidsen die alles over het terrein konden vertellen.

 • Vervangen certificaten DigiD

  (08-05-2019)

  Op 11 juni 2019 voert DigiD een reguliere vervanging van de PKIOverheid-certificaten door die gebruikt worden om de DigiD-inlogschermen en digid.nl te beveiligen. Gebruikers die gebruikmaken van een verouderd besturingssysteem, dat niet meer ondersteund wordt door de certificaten, kunnen echter al vanaf 13 mei niet meer inloggen bij gemeente Doetinchem. Deze gebruikers worden vanaf 13 mei door DigiD, middels een melding, verzocht een update van de software uit te voeren. De verwachting is dat circa 2% van de DigiD-gebruikers een update moeten uitvoeren naar een nieuwe versie.

 • Breng jouw idee tot leven op de ideeënmarkt!

  (06-05-2019)

  Heb jij een idee om de stad, jouw dorp, buurt of straat mooier te maken? Om afval dumpen structureel tegen te gaan? Om een druk kruispunt te veranderen in een rotonde? Of om ieder kind kennis te laten maken met muziek? Meld je dan aan voor de ideeënmarkt en breng jouw idee tot leven!

 • Glasvezelverdeelpunt buitengebied Doetinchem geplaatst in de Slangenburg

  (06-05-2019)

  Op de hoek van de Varsseveldseweg en de Peppelmansdijk kwamen vandaag Glasvezel buitenaf, de gemeente Doetinchem, aannemer BAM en glasvezelambassadeurs samen. Op dit punt staat namelijk het nieuwe verdeelpunt in het glasvezelnetwerk Achterhoek Zuid. Dit netwerk wordt aangelegd door BAM, in opdracht van Glasvezel buitenaf. Ook in Zeddam werd vandaag eenzelfde verdeelpunt geplaatst.

 • Financiële problemen? Gemeente Doetinchem helpt!

  (06-05-2019)

  Gemeente Doetinchem blijft actief op zoek naar inwoners met financiële problemen. Het doel van de gemeente is om deze mensen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te krijgen en hulp aan te bieden. Bureau voor Financiële Ondersteuning, onderdeel van Gemeente Doetinchem, en Buurtplein willen inwoners helpen grotere financiële problemen te voorkomen.

 • Heeft u een idee om samen 75 jaar vrijheid te vieren?

  (30-04-2019)

  In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte om aan te haken met lokale initiatieven. Heeft u een idee voor een lokaal initiatief om samen 75 jaar vrijheid te vieren of stil te staan bij wat 75 jaar vrede betekent in uw gemeente? Laat het ons dan weten zodat we gezamenlijk kunnen kijken of dit initiatief in aanmerking komt voor subsidie.

 • Eikenprocessierupsen: melding maken en met rust laten

  (30-04-2019)

  Met de zomermaanden in aantocht, bereiden we ons ook weer voor op de komst van de eikenprocessierups. In 2018 was de plaag ongekend groot, waardoor deze moeilijk te beheersen was. Ook dit jaar wordt verwacht dat de eikenprocessierups zich weer in groten getale laat zien. De rups kan tot half augustus voor ongemak zorgen. Daarom worden gebieden met veel eikenbomen nauwlettend in de gaten gehouden en wordt er de komende maanden continu bestreden.

 • Koninklijke Onderscheidingen in gemeente Doetinchem

  (30-04-2019)

  Vrijdag 26 april reikte burgemeester Boumans de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uit ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne majesteit de Koning. Acht personen ontvingen de versierselen die behoren bij de graad Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Verenigingen Sportpark Zuid op weg naar een vitaal Sportpark

  (30-04-2019)

  De afgelopen weken hebben de sportverenigingen en organisaties op Sportpark Zuid gewerkt aan een gezamenlijke visie in de ontwikkeling naar een Vitaal Sportpark.

 • Klein onderhoud Stokhorstweg te Doetinchem

  (26-04-2019)

  In opdracht van Buha bv Doetinchem wordt klein (asfalt) onderhoud uitgevoerd aan een gedeelte van de Stokhorstweg. Het gaat om het gedeelte aan het einde van de Stokhorstweg, aansluitend op het fietspad. De werkzaamheden duren een week, de bewoners blijven met enige hinder bereikbaar. De fietsers leidt men tijdens de asfalteringwerkzaamheden langs het werk op door middel van bebakening.

 • Informatieavond buitengebied Doetinchem en Gaanderen over mogelijkheden Asbesttrein

  (26-04-2019)

  Vanaf 1 januari 2025 zijn asbestdaken verboden. Dit betekent dat in heel Nederland alle asbestdaken verwijderd moeten zijn. Als u een eigen woning (inclusief eventuele schuren) bezit waar mogelijk asbesthoudende dakbedekking is toegepast dan bent u er verantwoordelijk voor dat dit veilig verwijderd wordt voor 2025.

 • Samenwerkingsovereenkomst voor nieuwbouwplannen Albert Heijn en sporthal De Bongerd

  (26-04-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft met ontwikkelaar Becedo overeenstemming bereikt over de nieuwbouw van de Albert Heijn en de sporthal op winkelcentrum De Bongerd.

 • Ondernemende helden

  (24-04-2019)

  Gezocht: jonge startende ondernemers in de Achterhoek!

  • Wil jij een eigen bedrijf starten maar weet je niet hoe?
  • Denk jij het gat in de markt te hebben gevonden?
  • Wil jij graag ondernemer worden met een goed idee?
  • Heb jij al een bedrijf dat je wilt laten groeien?
  • Wil jij leren om je eigen geld te verdienen?
 • Contactmomenten Domus

  (24-04-2019)

  Eind vorig jaar en begin dit jaar heeft de gemeenteraad de situatie rondom Domus behandeld in de vergadering. Eén van de punten die door de raad met het college is afgesproken, is dat er na de zomer een evaluatie plaatsvindt. Onderdeel hiervan is dat wij graag de bevindingen van u, als inwoner van Wehl, over de eerste maanden van 2019 willen meenemen.

 • Financiële problemen? Gemeente Doetinchem helpt!

  (27-03-2019)

  Gemeente Doetinchem blijft actief op zoek naar inwoners met financiële problemen. Het doel van de gemeente is om deze mensen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te krijgen en hulp aan te bieden. Bureau voor Financiële Ondersteuning, onderdeel van Gemeente Doetinchem, wil inwoners helpen grotere financiële problemen te voorkomen.

 • Definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Rijn IJssel

  (21-03-2019)

  Op 20 maart 2019 vonden er in Nederland verkiezingen plaats. U kon kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mocht u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap. De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens, in mei 2019, de leden van de Eerste Kamer. 

 • Waar staan de Achterhoek en gemeente Doetinchem? Geef uw mening!

  (27-02-2019)

  Wat vindt u belangrijk voor de Achterhoek? En waar staat gemeente Doetinchem?

 • Nieuwe coalitie: Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst

  (14-05-2018)

  De fracties van CDA, VVD, CU-SGP, D66 en GroenLinks presenteren hun coalitieagenda. Onder de titel ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ laten zij zien waar zij zich op richten in de periode 2018-2022. De coalitie werkt aan de hand van drie actuele, urgente thema’s die kansen bieden voor de gemeente Doetinchem: Doetinchem centrumstad, Sterke samenleving en Veranderende leefomgeving.