Start werkzaamheden bij kruising Kennedylaan

Dit item is verlopen op 23-08-2019.

Op 3 september is het zover: de eerste werkzaamheden aan de Terborgseweg worden uitgevoerd. Om de bereikbaarheid van de Terborgseweg te waarborgen worden de werkzaamheden opgeknipt in delen. Als eerste wordt gestart ter hoogte van het station.

Wat gaat er gebeuren op die plek?

Riolering, kabels en leidingen worden aangepakt en de verkeerslichten en alles wat daar ondergronds bij komt kijken worden vernieuwd. De weg wordt helemaal opnieuw ingericht en er wordt een groene middenberm aangelegd. 

Wat betekent dat voor het verkeer?

Dat betekent dat de kruising J.F. Kennedylaan-Terborgseweg vanaf 3 september gedurende een periode van circa 12 weken wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De gehele afsluiting loopt van de Emmastraat tot aan de rotonde bij de oostelijke randweg. Door middel van omleidingsborden wordt het verkeer in goede banen geleid. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de afsluiting, zij kunnen hun weg gewoon vervolgen. Winkels die gevestigd zijn aan de Terborgseweg en aanwonenden blijven bereikbaar.

Waarom wordt de hele kruising afgesloten?

Het is in verband met de veiligheid van de weggebruikers en werklieden niet mogelijk om de werkzaamheden aan de kruising te verdelen in weghelften. Daarnaast zouden de werkzaamheden bij een gefaseerde uitvoering veel langere tijd in beslag nemen. Daarom is ervoor gekozen de kruising helemaal af te sluiten en in één keer aan te pakken. Zo blijft de doorlooptijd van de werkzaamheden zo kort als mogelijk is.