Metamorfose Terborgseweg

Bouwbord metamorfose terborgsewegOp dit moment ondergaat de Terborgseweg een metamorfose. Er komt meer groen, ruimte voor langzaam verkeer en een aantrekkelijke looproute van het station naar het centrum. Aannemer Dusseldorp Infra is op 3 september 2018 gestart met de werkzaamheden en verwacht eind juli 2019 helemaal klaar te zijn.

Openingsfeest op 22 juni 2019

Op zaterdag 22 juni, nog voor de start van de zomervakantie, is de vernieuwde groene entree naar de binnenstad van Doetinchem officieel geopend. Niet alleen heeft de Terborgseweg de afgelopen maanden een metamorfose ondergaan, de groene poort ter hoogte van de Hamburgerstraat maakt de groene toegang naar de binnenstad helemaal af. Ondanks dat de werkzaamheden nog niet helemaal waren afgerond was het een geslaagd openingsfeest. Kijk voor een foto-impressie onder het kopje 'Nieuws'.

Meer informatie

Lees meer over hoe de Terborgseweg wordt ingericht in de special over de Metamorfose Terborgseweg (PDF-bestand, 3,9 MB).

Verslagen, brieven en documenten van alle bijeenkomsten vindt u via het tabblad 'Documenten' onderaan deze pagina.

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager Inge Bruggink van Dusseldorp op (06) 102 99 059 of i.bruggink@dusseldorp.nu. Op dinsdag en donderdag is het infocentrum aan Rivierstraat 3 (achter IJsselkade Eten en Drinken) in Doetinchem open. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen om tekeningen en planning te bekijken. U kunt er ook terecht met uw vragen of opmerkingen. U bent van harte welkom!

Terugblik

In een reeks bijeenkomsten in het najaar van 2016 is met ondernemers en bewoners van de Terborgseweg van gedachten gewisseld over de toekomst. In de bijeenkomsten werden de uitkomsten van eerder gevoerde gesprekken en gegevens uit onderzoeken en experimenten met de aanwezigen gedeeld. Deze informatie was het startpunt om samen een eerste stap te zetten in de planvorming voor de Terborgseweg. Dit heeft geleid tot een drietal scenario's die zijn besproken op de tweede bijeenkomst. Daaruit zijn voorkeuren gekomen, die in de derde bijeenkomst verder uitgediept zijn. Voor de toekomst van de Terborgseweg is door de betrokkenen de voorkeur uitgesproken voor het scenario De Rode Loper. Tussen 9 en 17 december 2016 zijn tekeningen, sfeerbeelden en beschrijvingen van de scenario’s in het StadsLAB gehangen. Iedereen was in de gelegenheid om vragen te stellen of een mening te geven over de scenario’s.

Besluitvorming college en raad

De plannen zijn in het voorjaar van 2017 ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem en aan de gemeenteraad voorgelegd. Zowel het college als de gemeenteraad zijn akkoord gegaan met het scenario De Rode Loper. Zij hebben de opdracht gegeven om dit scenario uit te voeren.

Archief