Metamorfose Terborgseweg

Bouwbord metamorfose terborgsewegOp dit moment ondergaat de Terborgseweg een metamorfose: er komt meer groen, ruimte voor langzaam verkeer en een aantrekkelijke looproute van het station naar het centrum. Aannemer Dusseldorp Infra is op 3 september 2018 gestart met de werkzaamheden. Winkels, aanwonenden en markt blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

Lees meer over hoe de Terborgseweg wordt ingericht in de special over de Metamorfose Terborgseweg (PDF-bestand, 3,9 MB).

Verslagen, brieven en documenten van alle bijeenkomsten vindt u via het tabblad 'Documenten' onderaan deze pagina.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager Inge Speldenbrink van Dusseldorp op 06-10299059 of i.speldenbrink@dusseldorp.nu. Op dinsdag en donderdag is het infocentrum aan Rivierstraat 3 (achter IJsselkade Eten en Drinken) in Doetinchem open. Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen om tekeningen en planning te bekijken en kunt u terecht met uw vragen of opmerkingen. U bent van harte welkom!

Terugblik

In een reeks bijeenkomsten in het najaar van 2016 is met ondernemers en bewoners van de Terborgseweg van gedachten gewisseld over de toekomst. In de bijeenkomsten werden de uitkomsten van eerder gevoerde gesprekken en gegevens uit onderzoeken en experimenten met de aanwezigen gedeeld. Deze informatie was het startpunt om samen een eerste stap te zetten in de planvorming voor de Terborgseweg. Dit heeft geleid tot een drietal scenario's die zijn besproken op de tweede bijeenkomst. Daaruit zijn voorkeuren gekomen, die in de derde bijeenkomst verder uitgediept zijn. Voor de toekomst van de Terborgseweg is door de betrokkenen de voorkeur uitgesproken voor het scenario De Rode Loper. Tussen 9 en 17 december 2016 zijn tekeningen, sfeerbeelden en beschrijvingen van de scenario’s in het StadsLAB gehangen. Iedereen was in de gelegenheid om vragen te stellen of een mening te geven over de scenario’s.

Besluitvorming college en raad

De plannen zijn in het voorjaar van 2017 ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem en aan de gemeenteraad voorgelegd. Zowel het college als de gemeenteraad zijn akkoord gegaan met het scenario De Rode Loper en hebben de opdracht gegeven om dit scenario uit te voeren.