Meepraten met de raad

Wilt u een raadslid een keer spreken over een actuele kwestie? Of vindt u dat een bepaald onderwerp te weinig aandacht krijgt? Er zijn verschillende manieren om met een raadslid in contact te komen en uw mening kenbaar te maken.

In de vergadering

De gemeenteraad vindt het belangrijk om alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom nodigt hij betrokkenen uit voor de beeldvormende raadsbijeenkomsten. Die kunnen de raadsleden informeren over hun idee├źn en belangen.

In gesprek met raadsleden

U kunt ook onderwerpen op de agenda van de raad krijgen. Wilt u graag met raadsleden over een onderwerp in gesprek gaan? Dit kan op een paar manieren: 

  • U stuurt een e-mail of brief aan de griffie van de raad, waarin u schrijft waarover en waarom u met de raad in gesprek wilt. De griffie legt uw verzoek voor aan het presidium. Dit bestaat uit fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier. Daarna informeert de griffie u schriftelijk of mondeling of, hoe en wanneer de raad uw verzoek behandelt.
  • Hebt u een idee voor de gemeente of uw wijk, dan kunt u gebruikmaken van het recht van burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is aan een aantal spelregels gebonden. Hierover en voor de nodige formulieren vindt u informatie op onze website.
  • U kunt zich rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier aandacht voor een zaak te krijgen. De namen en e-mailadressen kunt u vinden op besluitvorming.doetinchem.nl.