Kemper Kip kan verder met plannen voor biologische kippenhouderij

Kemper Kip kan voorlopig door met het ontwikkelen van plannen voor een biologische kippenhouderij in Wehl. De gemeenteraad besluit in december over de plannen.

Aanvraag

De aanvraag van Kemper Kip dateert al van april 2015. Toen heeft het college al besloten in principe groen licht te willen geven voor de plannen. Kort daarna ontstond landelijk twijfel ten aanzien van mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem heeft daarop advies gevraagd aan de GGD. De GGD geeft nu aan dat een vestiging van Kemper Kip op die locatie op het gebied van volksgezondheid naar verwachting geen negatieve effecten heeft. De GGD baseert zich daarbij mede op de resultaten van een onderzoek door het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid. Voorwaarde is wel dat Kemper Kip maatregelen en technieken toepast die de uitstoot van fijnstof verkleinen.

Aanvraag voldoet aan voorwaarden

Met het advies van de GGD voldoet de aanvraag aan de voorwaarden die het college in 2015 stelde aan de ontwikkeling van Kemper Kip. Destijds zei het college:

  • Gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken mogen niet onevenredig worden aangetast.
  • Ruimtelijke uitwerking van het plan, met onderliggende milieu- en andere onderzoeken, is aanvaardbaar.
  • Woon- en leefklimaat wordt niet verslechterd.

Aan de eerste twee voorwaarden was al eerder voldaan. Met het onderzoek door Kennisplatform en het daarop gebaseerde advies van de GGD is ook voldaan aan de derde voorwaarde.

Onderzoek Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

Betrokkenen konden vragen stellen aan het Kennisplatform. Dit onderzoek ging niet specifiek over Kemper Kip, maar over biologische vleeskuikenhouderij en volksgezondheid in zijn algemeenheid. 72 geïnteresseerden stelden 398 vragen, waarvan 60 over volksgezondheid, die zijn beantwoord door experts verbonden aan het Kennisplatform.
Het Kennisplatform bestaat uit:

  • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Wageningen University & Research (WUR)
  • het Instituut for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de universiteit Utrecht
  • GGD/GHOR Nederland
  • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
  • Omgevingsdienst Nederland
  • ZonMw (antibiotica resistentie en zo├Ânosen (infectieziekte))

De gemeenteraad besluit op donderdag 21 december 2017 over Kemper Kip.