Beantwoording Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft de beantwoording van de vragen over biologische vleeskuikenhouderij in relatie tot de volksgezondheid gepubliceerd op haar website. Het rapport van het Kennisplatform dient als input voor een adviesrapport van de GGD. Het advies van de GGD wordt betrokken bij de besluitvorming van college en gemeenteraad over de vestiging van biologische vleeskuikenhouderij Kemper Kip aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl.

Onderzoek naar effecten op volksgezondheid

Het college van b&w heeft in april 2015 besloten om in principe mee te werken aan de ontwikkeling van Kemper Kip in Wehl. Voorwaarde daarbij was dat het woon- en leefklimaat niet mag verslechteren. Om deze voorwaarde te kunnen beantwoorden besloot het college in juli 2017 nader onderzoek te laten doen naar de effecten van biologische vleeskuikenhouderij op de volksgezondheid door het Kennisplatform.

Beantwoording vragen

De antwoorden op de gestelde vragen zijn te vinden op de website van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.