Mogelijkheden toekomstige zichtbaarheid

Gangbaar bij archeologische vondsten is behoud op de plaats zelf, zodat ook toekomstige generaties hier weet van kunnen hebben. Naar aanleiding van de vondst van de kazemat kwam een discussie op gang over de wijze waarop deze unieke vondst ook in de toekomst zichtbaar kan blijven voor publiek. Daarop is direct actie ondernomen door de vondst alvast te documenteren m.b.v. fotogrammetrie (lees hierover meer onder het kopje '3D model'.

Of en hoe de kazemat in de toekomst ook fysiek zichtbaar kan worden gemaakt wordt onderzocht. Alle opties zijn in kaart gebracht en er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te bekijken wat er mogelijk is.