Kazemat

Historische kazematTijdens werkzaamheden aan de Terborgseweg in Doetinchem zijn op vrijdag 9 november 2018 grootschalige resten van de middeleeuwse verdedigingswerken van de stad tevoorschijn gekomen. De graafwerkzaamheden werden uitgevoerd naar aanleiding van de metamorfose van de Terborgseweg. Als onderdeel van de werkzaamheden is archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Hoewel de omvang en de aard van de vondsten verrassend waren, was het aantreffen daarvan geen toeval. Archeologie zit in het gemeentelijk beleid verankerd en voorafgaand aan de werkzaamheden was door de gemeente in overleg met de regioarcheoloog een onderzoeksstrategie vastgesteld. Hierbij was al rekening gehouden met de mogelijkheid dat resten van de Hamburger voorpoort gevonden zouden kunnen worden. Doordat de graafwerkzaamheden onder toezicht van een archeologisch adviesbureau (Econsultancy) zijn uitgevoerd, kon de vondst onbeschadigd worden blootgelegd.