Herinrichting Duval Slothouwerstraat

Het ontwerp   

De Duval Slothouwerstraat wordt opnieuw ingericht om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. De Duval Slothouderstraat is 30-kilometerzone, maar is nu niet ingericht als een 30-kilometerweg. Daarom gaan wij deze weg opnieuw inrichten.

De gemeente vond het belangrijk om de plannen samen met buurtbewoners te maken. Daarom hebben wij buurtbewoners gevraagd mee te denken in de klankbordgroep. Zes bewoners hebben deelgenomen aan deze groep. De nieuwe inrichting van de Duval Slothouwerstraat is samen met de klankbordgroep ontworpen en afgestemd op de wensen uit de buurt.

De werkzaamheden

Het werk betreft het herinrichten van de Duval Slothouwerstraat tot een 30 km/uur straat.

Dostal BV uit Vorden voert, in opdracht van gemeente Doetinchem, de werkzaamheden in de Duval Slothouwerstraat uit. Met deze werkzaamheden wordt de weg opnieuw ingericht tot een 30-kilometerweg. Om de overlast voor u als bewoner zo beperkt mogelijk te houden, worden werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De fasering is onderaan deze pagina te downloaden als pdf-bestand. De fasering kan gedurende het project nog wijzigen. Houd deze pagina dus in de gaten. De bewoners krijgen een brief van de aannemer. Deze is ook onderaan deze pagina te downloaden.

In de Duval Slothouwerstraat wordt het waterbergingssysteem Rockflow toegepast. Bekijk in dit filmpje hoe dit werkt.

Contact met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden

 
Toezichthouder gemeente

Het dagelijks toezicht op het werk wordt verzorgt door de heer Harm Peeters van de gemeente. Hij is bereikbaar via het algemene nummer van gemeente Doetinchem (0314) 377 377.

Uitvoerder aannemer
Dostal doet haar uiterste best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden, maar enige overlast is onvermijdelijk. Heeft u nog vragen over de werkzaamheden of over de bereikbaarheid? Neem dan tussen 7.30 en 17.00 uur telefonisch contact op met uitvoerder Marcel Mijnen via 06 100 489 02 of stuur een e-mail naar m.mijnen@dostal.nl.

Marcel Mijnen is tevens elke dinsdag tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig in de unit van Dostal aan de Sint Maartenstraat. Hier kunt u zonder afspraak terecht met vragen of opmerkingen.