Glasvezel voor het buitengebied Achterhoek Zuid

Het buitengebied van Achterhoek Zuid krijgt glasvezel! 50 % van de inwoners heeft zich al aangemeld voor een aansluiting in combinatie met een glasvezelabonnement. En dat percentage is minimaal nodig om glasvezel te kunnen aanleggen in het buitengebied van Doetinchem, Doesburg, Montferland en Oude IJsselstreek. Dat de inwoners van het platteland in de Achterhoek Zuid zitten te springen om een snelle internetverbinding werd al duidelijk tijdens de informatieavonden.

Glasvezel buitenaf is blij met de grote interesse. Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, licht toe: “De inwoners van de Achterhoekse gemeenten hebben zich met z’n allen ingezet om 50 % deelname te halen. We hebben gezien hoe groot de inzet was van de verschillende ambassadeurs in het gebied. Juist daarom kunnen we nu al aankondigen dat er glasvezel komt. Iets dat voor de inwoners en bedrijven ongelooflijk goed nieuws is.” 

Blij voor de inwoners van ons buitengebied

Ook de gemeenten zijn blij dat de aanleg van glasvezel is zeker gesteld. En dit vooral dankzij de inzet van de inwoners. Er is enorm veel werk verzet door de vrijwilligers in het gebied. Er zijn veel lokale avonden georganiseerd door ambassadeurs en dorpsraden. De saamhorigheid is groot en dat wordt nu beloond. Er komt glasvezel en dat is voor de ontwikkeling van het buitengebied zo ontzettend belangrijk. De inwoners hebben zich gerealiseerd dat het nu of nooit was.  

Definitieve percentage

Maandag wordt tijdens een speciale bijeenkomst bekend gemaakt wat het definitieve percentage is geworden. Hierbij zullen de wethouders van de gemeenten, ambassadeurs uit het gebied en het team Glasvezel buitenaf aanwezig zijn.

Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.