Glasvezel Achterhoek

In 2014 is de gemeente Doetinchem een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Provincie en de Achterhoekse gemeente om samen een breedband netwerk aan te leggen in het buitengebied van de Achterhoek. Dit heeft tot veel onderzoeken geleid, maar het bleek helaas niet mogelijk om dit zonder juridische risico’s tot stand te brengen.

In het voorjaar van dit jaar hebben de gemeenten contact gekregen met een marktpartij CIF die de uitdaging aanging. Er zijn Achterhoek-breed afspraken gemaakt met CIF en in een Convenant vastgelegd. Alle deelnemende gemeenten hebben dit Convenant getekend.

Een van de voorwaarden om de aanleg van glasvezel haalbaar te maken is dat 50% van de adressen die in aanmerking komen zich ook daadwerkelijk aanmeldt. In Winterswijk en Berkelland is dit gelukt.

Stand van zaken najaar 2017

Stapsgewijs breidt het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) haar glasvezelnetwerk uit over het buitengebied van de hele Achterhoek. Na de succesvolle campagnes in Berkelland en Winterswijk, krijgen dit jaar nog eens 8.500 adressen de mogelijkheid om zich aan te melden voor een glasvezelabonnement. Het gaat om het gebied ‘Achterhoek Midden’ en bestrijkt het buitengebied met 5.000 adressen van de gemeente Oude IJsselstreek, delen van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland.  Op dit moment loopt al een glasvezelcampagne voor de inwoners van Aalten en Oost Gelre, het gaat hier om bijna 3.500 adressen. 

Er moeten duizenden kilometers geulen worden gegraven om het glasvezelnetwerk te bouwen. Dit kost tijd. Er is daarom gekozen om gefaseerd glasvezelcampagnes te organiseren. Het biedt de mogelijkheid om iedereen persoonlijk te informeren over de voordelen van een goede internetverbinding en de abonnementen bij dienstenaanbieders. CIF kijkt bij het definiëren van een gebied niet strikt naar gemeentegrenzen, maar ook natuurlijk grenzen zijn van belang.

Planning: eind 2019 snel internet voor 25.000 adressen
Na de ‘Go’ in Berkelland en Winterswijk wordt daar een glasvezelnetwerk aangelegd. CIF heeft in oktober bekend gemaakt dat de campagne ook in Aalten en Oost Gelre met succes is afgerond. Na de campagne in het gebied Achterhoek Midden volgen nog twee clusters. Deze worden bekendgemaakt in januari 2018 en voor de zomer van 2018, de voorbereidingen, in samenwerking met de betreffende gemeenten, voor deze clusters zijn begonnen.

Aanbod
De inwoners van Achterhoek Midden kunnen bij vier verschillende dienstaanbieders (Caiway, CBizz, Solcon en WeServe) terecht voor een glasvezelabonnement. Daarnaast betalen zij een vastrechtvergoeding van 12,50 euro per maand òf 1600 euro bij eenmalige afkoop. CIF heeft 50% deelname nodig om glasvezel te kunnen uitrollen. Inwoners die na de inschrijfperiode alsnog kiezen voor glasvezel, betalen de werkelijke aansluitkosten van minimaal 995, plus vastrechtvergoeding en de kosten van een abonnement.

Ambassadeurs noodzakelijk

Om glasvezel te kunnen aanleggen in het buitengebied, is het noodzakelijk dat minimaal 50 procent van de bewoners deelneemt. Daarom is er behoefte aan lokale ambassadeurs. Zij kunnen vertellen wat het nut en de noodzaak is van de komst van glasvezel, beantwoorden vragen van dorpsgenoten, helpen met inschrijven en benaderen buurtbewoners actief.

Aanmelden
Ambassadeurs werken vrijwillig. Vindt u het ook belangrijk dat glasvezel in het buitengebied van uw gemeente komt? En ziet u een rol als ambassadeur wel zitten? Kom dan naar informatieavond op 1 november, of meldt u zich direct aan via communicatie@doetinchem.nl. En kent u mensen die in het buitengebied wonen en mogelijk interesse hebben? Informeer ze dan even!

Waarom glasvezel?

Glasvezel heeft de toekomst en heeft veel voordelen. Met glasvezel krijgt u stabiel en supersnel internet. Dat geeft mogelijkheden voor zorg op afstand, thuis werken, onderwijs, dataopslag in the cloud, tv-on demand en vele andere digitale diensten. Bewoners in het buitengebied halen met glasvezel een totaaloplossing in huis voor telefoon, internet en televisie. Door de grote afstanden tussen woningen en netwerkcentra is glasvezel de enige stabiele oplossing. Wat andere aanbieders van breedband ook mogen beweren.

Voordelen glasvezel

  • hoge snelheid
  • storingsongevoeligheid
  • dataveiligheid
  • voldoende capaciteit