Gemeentelijke eremedaille

Op basis van de ‘Verordening ereburgerschap en andere onderscheidingen 2007’ van de gemeente Doetinchem, vastgesteld 7 september 2007, kan bij wijze van drie onderscheidingen worden toegekend: Afbeelding eremedaille

 • Het ereburgerschap van de gemeente Doetinchem
 • De gouden eremedaille van de gemeente Doetinchem
 • De zilveren eremedaille van de gemeente Doetinchem

Ereburgerschap

Het ereburgerschap kan worden verleend wegens uitzonderlijk bijzondere verdiensten voor de gemeente Doetinchem en haar burgerij, aan ingezetenen en niet-ingezetenen, of voor zeer uitzonderlijke verdiensten voor de gemeenschap van Doetinchem. Met het verlenen van het ereburgerschap wordt tevens de gouden eremedaille uitgereikt.

Gouden eremedaille

De gouden eremedaille kan aan personen worden toegekend wegens:

 • bevordering van degene die reeds eerder voor de zilveren eremedaille in aanmerking is gekomen;
 • zeer bijzondere verdiensten voor de gemeente of de burgerij;
 • het verrichten van een bijzondere menslievende daad met het in de waagschaal stellen van eigen leven of goederen.

Zilveren eremedaille

De zilveren eremedaille kan worden toegekend aan personen, instellingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties voor:

 • bijzondere verdiensten voor de gemeente of de burgerij;
 • het zich intensief en langdurig inzetten voor de gemeente Doetinchem of de burgerij;
 • het leveren van bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur of sport;
 • bijzondere verdiensten op maatschappelijk terrein of andere belangrijke gebieden op het plaatselijk vlak;
 • het verrichten van een bijzondere menslievende daad.

Iemand voordragen?

Kent u iemand die naar uw idee in aanmerking komt voor een gemeentelijke eremedaille? Dan kunt u een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem. Deze brief kunt u onder vermelding van ‘aanvraag eremedaille’ sturen aan kabinet@doetinchem.nl.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met team kabinetszaken, via kabinet@doetinchem.nl  of (0314) 377 212.

Bekijk het overzicht van uitgereikte eremedailles sinds 1951.