Financiële ondersteuning tijdens corona

Bent u financieel getroffen door de coronacrisis? Het is belangrijk om tijdig om hulp te vragen. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente, het Buurtplein en Laborijn. Ook het Platform Armoedebestrijding Doetinchem biedt hulp.

Lees onderstaande brochure en de informatie op Financiële ondersteuning.