Energie & duurzaamheid

Gemeente Doetinchem is ambitieus op het gebied van energie en duurzaamheid. Hoe ambitieus en wat we allemaal willen doen, is terug te vinden in het Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam.

Nu en de komende jaren zullen energie besparen, aardgasvrij wonen en het duurzaam energie opwekken vaak voorkomende onderwerpen zijn. Ook circulariteit, het terugbrengen van de hoeveelheid restafval en duurzame mobiliteit zijn thema's waarin we als gemeente stappen willen zetten. Bij al deze onderwerpen en thema's faciliteren en stimuleren we initiatieven van inwoners, bedrijven en andere betrokkenen die bij dragen aan deze thema's.

Doet u mee?

Energie besparen

Icoon loket

U kunt energie besparen door uw woning of bedrijf te isoleren en bewuster met het energieverbruik om te gaan.

link naar de pagina Besparen van energie

Aardgasvrij

Icoon elektrisch

Vanaf 1 januari 2050 mag er in woningen geen aardgas meer worden gebruikt.

link naar de pagina Aardgasvrij

Duurzame mobiliteit

Icoon car

Diesel en benzine zullen in de toekomst worden vervangen door duurzame alternatieven zoals elektriciteit of waterstof.

link naar de pagina Duurzame mobiliteit

Energie opwekken

Icoon elektrisch

Op den duur komt energie niet meer uit kolen en aardgas maar uit duurzame bronnen zoals zon en wind.

link naar de pagina Energie opwekken

Circulariteit

Icoon circle-o-notch

We stimuleren de afname van het gebruik en een toename van het hergebruik van grondstoffen.

link naar de pagina Circulariteit

Fairtrade winkelen

Icoon fairtrade

Doetinchem is een fairtrade gemeente. We stimuleren samen met inwoners en ondernemers een meer eerlijke handel.

link naar pagina fairtrade

Leningen en subsidies

Icoon geldzaken

Energie en duurzaamheid vraagt om investeringen. Daarvoor zjin leningen en subsidies beschikbaar.

link naar leningen en subsidies duurzaamheid

Afval scheiden

Icoon afval

We werken toe naar steeds minder restafval door beter te scheiden en afval waar mogelijk in te zetten als grondstof.

link naar de pagina Afval scheiden

Inspiratie en veelgestelde vragen

Icoon lightbulb

Energie en duurzaamheid kent in onze gemeente al vele voorbeelden en initiatieven. Maar er zijn ook nog veel vragen.

link naar de pagina Inspiratie en veelgestelde vragen over energie & duurzaamheid