Doetinchemse uitdaging

De Doetinchemse Uitdaging zorgt voor de menskracht, de materialen en de middelen, zodat stichtingen en verenigingen in onze samenleving hun werk nog beter kunnen doen.

Werkwijze

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Doetinchemse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project. Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naoberfonds

April 2013 heeft de gemeenteraad Doetinchem unaniem ingestemd met de oprichting van het Naoberfonds en het beheer daarvan neer te leggen bij de Stichting de Doetinchemse Uitdaging. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 heeft de raad besloten uitvoering te geven aan het concept 'civility, Work, care (cWc)', oftewel burgerschap in werk en zorg. Het uitgangspunt van cWc is 'inwoners zelf weer meer betrekken in hun leefomgeving in de ruimste zin van het woord'.