Doetinchem Noord

In 2015 zijn alle geplande werkzaamheden aan de Haareweg en Kruisbergseweg afgerond. In April 2016 is het project geëvalueerd in de gemeenteraad. Met de evaluatie door de gemeenteraad is “project” reconstructie Haareweg en Kruisbergseweg afgerond. Hoewel niet alle doelstellingen voor honderd procent gehaald zijn, zoals de verdeling van het verkeer over beide wegen, heeft de gemeenteraad ermee ingestemd om de situatie zo te laten.

Achtergrond

Op 1 juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten de Haareweg en Kruisbergseweg opnieuw in te richten. Hierover is uitvoerig overleg geweest met omwonenden en belanghebbenden. Dit heeft geleid tot het plan Veilig en Bereikbaar Doetinchem-Noord. Om de veiligheid van fietsers te vergroten, worden er vrijliggende fietspaden aangelegd langs zowel de Haareweg als de Kruisbergseweg. Waar mogelijk wordt een brede middenberm aangelegd om oversteken in twee keer mogelijk te maken. Ook worden er uitritconstructies aangebracht bij alle aansluitende wegen. Om tot een evenredige verdeling van het verkeer over de Haareweg en Kruisbergseweg te komen, wordt de kruising Velswijkseweg-Kruisbergseweg-Haareweg aangepast.

Verkeersstudie Doetinchem noord-west

Op 22 en 23 maart 2011 presenteerde wethouder Peter Drenth de resultaten van het onderzoek 'Verkeersontsluiting Doetinchem noord-west' aan geïnteresseerden. De verkeersstudie werd uitgevoerd door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng in opdracht van de gemeente Doetinchem. Alle documenten m.b.t. de verkeersstudie vindt u in de rubriek 'Documenten' onder kopje 5.

Bestemmingsplan

Op 1 juli 2011 is het ontwerpbestemmingsplan Haareweg-Kruisbergseweg 2010 ter inzage gelegd om de overige aanpassingen aan de Kruisbergseweg en Haareweg mogelijk te maken. Alles over het plan en de bijbehorende inrichtingstekeningen vindt u in de rubriek 'Documenten' op deze pagina.

Archief