Samen 75 jaar vrijheid vieren

In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte om aan te haken met lokale initiatieven, waarvoor subsidie kon worden aangevraagd. De termijn voor het aanvragen van subsidie voor een activiteit is inmiddels verstreken. In oktober krijgers de aanvragers nader bericht.

Centraal programma

Het centrale programma voor de Achterhoek is onderdeel van één van de vijf regioprogramma’s van Stichting Gelderland Herdenkt van de Provincie Gelderland. Naast de gebruikelijke herdenkings- en vieringsactiviteiten die er plaats vinden, heeft dit Achterhoekse programma een aantal centrale thema’s waar de deelnemende gemeenten aan meedoen. Hiermee wordt de verbinding gemaakt met het heden en de toekomst als het gaat om vrijheid en vrede.

Lokale initiatieven

Om een breed publiek te interesseren, gaan de Achterhoekse gemeenten bij de activiteiten uit van zoveel mogelijk betrokkenheid, kennis en kunde van lokale initiatiefnemers. Zo kunnen we als regio Achterhoek een samenhangend, divers en sterk programma brengen.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.gelderlandherdenkt.nl.