Doetinchem herdenkt en viert

Van 19 maart tot en met 5 mei wordt op verschillende momenten intensief stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog. De nadruk ligt daarbij op de laatste weken voor de bevrijding van Doetinchem. De stad werd toen op 19 maart om tien over half negen 's morgens getroffen door een eerste bombardement door Britse vliegtuigen. Vermoed wordt dat de geallieerden het op een Duits reparatiedepot of een verbindingscentrum gemunt hadden. Een deel van de dodelijke lading kwam echter terecht in de Waterstraat en verwoestte zo een deel van de binnenstad.

Twee dagen later, op 21 maart, om vijf voor vijf 's middags, was het wederom raak. Opnieuw troffen geallieerde bommen de Doetinchemse binnenstad. De Catharinakerk vatte vlam en de toren stortte in. Ook vielen er bommen op de hoek van de Terborgseweg en de Wilhelminastraat. Het noodhospitaal dat in een kweekschool was ingericht werd getroffen en ook de brandweerkazerne werd verwoest, waardoor de vlammen in de brandende binnenstad vrij spel kregen.

Weer twee dagen later, op vrijdag 23 maart, 's avonds om half acht, vielen er opnieuw geallieerde bommen, ditmaal in de Grutstraat en op de loodsen en werkplaatsen van de Gelderse Tram Wegen.

In totaal vielen er alleen al door deze bombardementen meer dan 140 dodelijke slachtoffers. De binnenstad lag in puin.

Op deze momenten, 19 maart om 8.40 uur, 21 maart om 16.55 uur en 23 maart om 19.30 uur, zullen alle kerkklokken luiden ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Ook is er een uitgebreid gratis toegankelijk herdenkingsprogramma met lezingen, een stadswandeling, foto’s en filmbeelden en muziek.

Foto uit collectie Jan Massink, vrijgegeven door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

  • Programma 4 & 5 mei

    Nederland is op 4 mei twee minuten stil. Dan herdenken we Nederlandse burgers en militairen die omgekomen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties waar ook ter wereld. In Doetinchem, Gaanderen en Wehl zijn op vrijdag 4 mei herdenkingsbijeenkomsten. Hieronder een overzicht.

  • Samen 75 jaar vrijheid vieren

    In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte om aan te haken met lokale initiatieven, waarvoor subsidie kon worden aangevraagd. De termijn voor het aanvragen van subsidie voor een activiteit is inmiddels verstreken. In oktober krijgers de aanvragers nader bericht.

  • Stichting Doetinchem Herdenkt

  • Comité Doetinchem herdenkt en viert