De Zumpe

De Zumpe is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Het bevindt zich in het stroomgebied van de prehistorische Rijn die in de ondergrond een laag kalk heeft afgezet. Door die kalklaag heen wordt water omhoog gedrukt waardoor kalkrijk bodemwater ontstaat tot aan de wortels van planten. Lokaal komt dit water als kwel boven de grond. Dit kalkwater zorgt dat voor een heel bijzondere flora. In Gelderland is er naast De Zumpe slechts één plaats waar dit voorkomt. Met de huidige werkzaamheden is de toplaag in dit gebied gedeeltelijk weggehaald waardoor het kalkrijke water nog beter naar planten komt. Zo ontstaat er over vijf à tien jaar een heel andere plantengroei met bijzondere soorten.

Foto De Zumpe

Kijk op de website www.zumpe.nl voor meer informatie over het gebied en de aanwezige vegetatie.

Om de natuur in de Zumpe te vergroten en te versterken, hebben de provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem de handen ineen geslagen. Provincie Gelderland heeft de gemeente opdracht gegeven om samen met betrokken organisaties (Staatsbosbeheer, KNNV en Waterschap Rijn en IJssel) een inrichtingsplan en uitvoeringsovereenkomst voor het natuurgebied op te stellen. Op 5 maart 2014 heeft gedeputeerde de heer Jan Jacob van Dijk officieel de opdracht van het project aan de gemeente Doetinchem geven. Eind 2016 zijn de werkzaamheden voor de eerste uitbreidingsfase gestart. Op dit moment doorlopen we de vergunningsprocedures. Na deze procedures kunnen we starten met de inrichting van deelgebied 2a. Afhankelijk van de weersomstandigheden gebeurt dit in het najaar van 2020 of in het voorjaar van 2021.

Met deze plannen kan de  gemeente een prachtig gebied aan de oostflank van de stad inrichten als natuurgebied. De huidige omvang van natuurgebied De Zumpe is 23 hectare. Aan de hand van dit herstelplan wordt De Zumpe uitgebreid tot maximaal 120 hectare natuur.

Waterviolier in Zompesloot

Probleem met het bekijken van de film?

Bekijk dan hier de film over Natuurgebied de Zumpe

Kijk 360° mee in De Zumpe via de website www.dezumpe.rayflight.nl