Uitnodiging informatiebijeenkomst de Zumpe

Actueel bericht, 31 augustus 2016

De Zumpe een beschermd natuurmonument gelegen in het Gelders Natuurnetwerk. De provincie Gelderland heeft als taak nieuwe natuur te realiseren om dit netwerk te verbeteren. Daarbij is natuurherstel binnen de Zumpe een uitgelezen kans. Op dit moment staan wij op het punt op met de uitvoering te beginnen van het eerste deelgebied.

Het afgelopen half jaar is er gewerkt aan het uitvoeringsplan van deelgebied 1. Binnen het volledige project is dit gebied gelegen rond de Ruige Horst, tussen de Vossenstraat, Vijverlaan en de Oostelijke Randweg. Voor de uitvoering van deelgebied 1 zijn vergunningen aangevraagd en verleend. Vanaf half september wordt er gestart met de eerste werkzaamheden.

Werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in een aantal fases. Half september wordt gestart met het verwijderen en dunnen van groenopstanden. Dit betekent vooral het opruimen van uitheemse soorten en het omzetten van bosschages naar hakhout. Na uitvoering van de zaagwerkzaamheden start eind september het grondwerk dat naar verwachting eind oktober wordt afgerond. In de winter volgt aanplant van nieuwe groenopstanden.

Vervolgbijeenkomst

Kortom, er is op de achtergrond veel gebeurd en de uitvoering komt snel dichterbij. Reden om u weer te informeren over de huidige stand van zaken. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.

Tijdstip en locatie

De informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 september van 20.00 tot 22.00 uur in het stadhuis aan de Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, locatie werkcafé.

Voorlopige agenda

  1. Opening
  2. Uitvoering werkzaamheden
  3. Presentatie hydrologisch meetnet
  4. Videoproject Zumpe door IVN
  5. Planning
  6. Sluiting

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de informatiebijeenkomst, meldt u zich dan aan vóór maandag 5 september 2016 via e-mailadres communicatie@doetinchem.nl.

Informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.doetinchem.nl/zumpe. Mocht u voorafgaand aan de informatiebijeenkomst vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met Wilber Thus. Hij is van maandag t/m donderdag, bereikbaar op (0314) 373 861 of via w.thus@doetinchem.nl.