Start versterking natuur en landschap De Zumpe, deelgebied 2

De inrichting van het tweede deel van natuurgebied De Zumpe gaat van start. Het natuurgebied wordt uitgebreid met 30 ha. De werkzaamheden starten op 2 maart 2020 en duren ongeveer vier maanden.

Inrichtingsmaatregelen tweede deelgebied

Voor het tweede deelgebied is een nieuw inrichtingsplan opgesteld. In het plan wordt de waterhuishouding verbeterd, waarbij sloten worden gedempt en het gemaal wordt verwijderd. De voedselrijke gronden worden verwijderd om zo betere omstandigheden voor flora te creĆ«ren en er worden maatregelen getroffen om het leefgebied van de bedreigde boomkikker en de kwetsbare kamsalamander te verbeteren. Verder wordt extra accent gelegd op de ontwikkeling van een samenhangend open boslandschap tegen de bestaande natuurkern en worden karakteristieke oude landschapselementen en singels hersteld door middel van de aanplant van bomen en struiken. Met de uitvoering van deelgebied 2 wordt 30 hectare ingericht, zodat 90 van de 120 hectare gerealiseerd wordt.

De Zumpe

Het projectgebied De Zumpe ligt aan de oostrand van Doetinchem. Het betreft een afwisselend en nat gebied, waarvan de kern bestaat uit vochtige en natte bossen, enkele graslanden en (gegraven) waterpartijen. De Zumpe is, met haar hoogwaardige natuur en nog in te richten gronden tot specifieke natte landnatuur, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk.

Om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken hebben de provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem in 2014 de handen ineen geslagen. Dit heeft in 2014 geresulteerd in een plan voor uitbreiding van De Zumpe naar circa 120 hectare natuur. In 2016 is begonnen met de inrichting van het eerste deelgebied en is de Zumpe uitgebreid van 23 hectare naar 60 hectare. Met de plaatsing van een vlonderpad afgelopen voorjaar zijn de werkzaamheden in dit eerste deelgebied afgerond.

Start werkzaamheden

2 maart 2020 aanstaande starten de werkzaamheden. De werkzaamheden duren, mede afhankelijk van het weer, circa 4 maanden.

Aanvankelijk was de start van de werkzaamheden gepland het najaar van 2019. Deze werden uitgesteld als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Inmiddels kunnen de werkzaamheden hervat worden.