Samenwerkende partijen zetten handtekening voor ontwikkeling natuurgebied De Zumpe

Actueel bericht, 20 november 2015

Vijf partijen hebben op vrijdag 20 november 2015 gezamenlijk een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst en inrichtingsplan voor natuurgebied De Zumpe. Met de vaststelling van deze documenten komt de schop in de grond weer een stap dichterbij. Gestreefd wordt om voorjaar 2016 te starten met de gewenste uitbreiding naar 120 ha aan natuur in dit Doetinchemse gebied.

Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Doetinchem, Staatsbosbeheer en KNNV afdeling Doetinchem willen  met dit plan gezamenlijk de natuur in De Zumpe vergroten en versterken. De samenwerking tussen de provincie en gemeente is uniek te noemen. Doetinchem is namelijk de eerste gemeente die met een dergelijke opdracht als gebiedsregisseur optreedt in samenwerking met alle overige partijen. De provincie maakt zo optimaal gebruik van de benodigde lokale kennis van en betrokkenheid bij het gebied.

Beschermd Natuurmonument

Het natuurgebied De Zumpe is in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument en in de huidige omvang van natuurgebied De Zumpe 23 ha groot.