Coronavirus

Wij verzoeken alle inwoners van onze gemeente om de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te volgen. Hebt u vragen? Lees dan de informatie op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook bellen met een landelijk informatienummer: 0800-1351.

Burgemeester Mark Boumans over het coronavirus

Bekijk hier het eerste videobericht (15 maart 2020)

Bekijk hier het tweede videobericht (20 maart 2020)

Bekijk hier het videobericht van onze burgemeester én kinderburgemeester (26 maart 2020)

Onze dienstverlening

In verband met het coronavirus brengen we onze dienstverlening terug naar het minimale niveau. We nemen alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Openingstijden en bereikbaarheid

Het stadhuis is tot 6 april alleen op afspraak geopend. We verzoeken u om alleen een afspraak te maken (telefonisch via (0314) 377 377) als het niet kan wachten. Daarbij kunt u denken aan:

  • Geboorteaangifte
  • Overlijdensaangifte
  • Aanvragen en afgeven van rijbewijs, paspoort en ID kaart

De gemeente blijft van 8.30 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt gedurende deze werktijden ook via Facebook uw vragen stellen. Veel zaken kunt u digitaal regelen via deze website, bijvoorbeeld uw verhuizing of het aanvragen van een uittreksel.

Informatie voor ondernemers

Bekijk de pagina Coronavirus ondernemers.

Dienstverlening Buha, Buurtplein en Rozengaarde/Skyzone

Ook Buha en Buurtplein passen hun dienstverlening aan. Rozengaarde en Skyzone zijn tot nader order gesloten.

Kijk op de websites van Buha en Buurtplein voor meer informatie.

Inzage bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Voor het inzien van stukken die ter inzage liggen, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, met afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure), moet u telefonisch een afspraak maken via (0314) 377 377. Dit is een tijdelijke maatregel die nodig is in verband met het coronavirus.

Noodverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.

Initiatieven om elkaar te helpen

In tijden van crisis, waarin we ons moeten aanpassen aan de maatregelen, ontstaan ook mooie initiatieven om elkaar te helpen:

Veelgestelde vragen over dienstverlening gemeente Doetinchem

Gaat mijn huwelijk door?

Huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan. Het maximum aantal aanwezigen is op dit moment 10 en bij gratis huwelijksvoltrekkingen zijn dit maximaal 6 aanwezigen (uitgangspunt tot 6 april).

Is er op dinsdag en zaterdag markt?

De dinsdag- en zaterdagmarkten in Doetinchem gaan door, net als de markt in Wehl. Er wordt gezorgd voor een ruimere opstelling van de kramen. Uiteraard gelden ook hier de hygiënemaatregelen.

Gaat het geplande evenement door?

Volgens de landelijke maatregelen zijn evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden tot 1 juni 2020. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid. Neem contact op met de organisator voor de laatste stand van zaken.

Gaat de raadsvergadering door?

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart jl. waren onvoldoende raadsleden aanwezig om te vergaderen. Om die reden heeft de burgemeester een nieuwe raadsvergadering uitgeschreven voor maandag 30 maart 2020 om 19.30u. Die vergadering vindt plaats met slechts twee raadsleden Jeroen Berends fractievoorzitter CDA) en Steven Kroon (fractievoorzitter PvdA). De agenda voor de vergadering met alleen hamerstukken is ongewijzigd. Er is geen publiek aanwezig, wel kunt u de vergadering live te volgen.

De beeldvormende raad van 9 april 2020 vindt schriftelijk plaats. Het is op dit moment niet duidelijk hoe het gaat met de andere raadsbijeenkomsten. Zodra daarover meer duidelijk is dan leest u het op deze plek.

Wordt afval nog gewoon opgehaald?

De vitale processen, zoals het inzamelen van afval, handhaving en riolering gaan in aangepaste vorm door. Mochten er bijzonderheden of wijzigingen zijn, dan wordt dit vermeld op de website van Buha.

Kunnen begrafenissen wel doorgaan?

Begrafenissen gaan in aangepaste vorm door. Mochten er bijzonderheden of wijzigingen zijn, dan wordt dit vermeld op de website van Buha.

Hoe kan ik mensen helpen die getroffen zijn door het coronavirus? Kan ik bijvoorbeeld oppassen of boodschappen doen?

Let goed op elkaar en let goed op jezelf. Kun je op een veilige manier iets voor een ander betekenen? Doe dat dan vooral. De gemeente speelt hierin geen bemiddelende rol. Er zijn via social media diverse initiatieven. Maar kijk ook in je eigen omgeving of je iets kan betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van boodschappen doen.

Verruiming laad- en lostijden centrum Doetinchem

Veel winkels hebben aangepaste openingstijden en horecabedrijven zijn een bezorg-/afhaaldiensten gestart. De gemeente verruimt daarom (tijdelijk) de onmiddellijke laad-en lostijden naar 24 uur per dag in het voetgangersgebied van Doetinchem. Bekijk hiervoor de bijlage Aanwijzing rijden in het voetgangersgebied centrum Doetinchem.