Coronavirus

Wij verzoeken alle inwoners van onze gemeente om de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te volgen. Hebt u vragen? Lees dan de informatie op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook bellen met een landelijk informatienummer: 0800-1351.

Statushouders kunnen in de brochure van GGD Noord- en Oost-Gelderland informatie vinden in hun eigen taal.

Op de website https://corona.steffie.nl wordt door middel van beelden uitleg gegeven.

Burgemeester Mark Boumans over het coronavirus

Onze dienstverlening

In verband met het coronavirus brengen we onze dienstverlening terug naar het minimale niveau. We nemen alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Openingstijden en bereikbaarheid

Het stadhuis is t/m 20 mei alleen op afspraak geopend. We verzoeken u om alleen een afspraak te maken (telefonisch via (0314) 377 377) als het niet kan wachten. Daarbij kunt u denken aan:

  • Geboorteaangifte
  • Overlijdensaangifte
  • Aanvragen en afgeven van rijbewijs, paspoort en ID kaart

De gemeente blijft van 8.30 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt gedurende deze werktijden ook via Facebook uw vragen stellen. Veel zaken kunt u digitaal regelen via deze website, bijvoorbeeld uw verhuizing of het aanvragen van een uittreksel.

Informatie voor ondernemers

Bekijk de pagina Coronavirus ondernemers.

Dienstverlening Buha, Buurtplein en Rozengaarde/Skyzone

Ook Buha en Buurtplein passen hun dienstverlening aan. Rozengaarde en Skyzone zijn tot nader order gesloten.

Kijk op de websites van Buha en Buurtplein voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over dienstverlening gemeente Doetinchem

Ik wil mijn verhuizing doorgeven

U bent verplicht binnen 5 dagen na verhuizing hiervan aangifte te doen. Wij verzoeken u dringend met DigiD aangifte te doen via www.doetinchem.nl/verhuizing, of schriftelijk met een kopie van een legitimatiebewijs. Doet u geen aangifte of bent te u laat, dan kan dit gevolgen hebben voor toeslagen, verzekeringen en uitkeringen. Hebt u er vragen over bel dan (0314) 377 377.

Gaat mijn huwelijk door?

Huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan. Het maximum aantal aanwezigen is op dit moment 10 en bij gratis huwelijksvoltrekkingen zijn dit maximaal 6 aanwezigen (uitgangspunt t/m 20 mei).

Is er op dinsdag en zaterdag markt?

De dinsdag- en zaterdagmarkten in Doetinchem gaan door, net als de markt in Wehl. Er wordt gezorgd voor een ruimere opstelling van de kramen. Uiteraard gelden ook hier de hygiënemaatregelen.

Gaat het geplande evenement door?

Volgens de landelijke maatregelen zijn evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden tot 1 september 2020. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid. Neem contact op met de organisator voor de laatste stand van zaken.

Gaat de raadsvergadering door?

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn voorlopig digitaal. De raadsleden vergaderen vanuit huis en zijn digitaal met elkaar verbonden. Inwoners kunnen de vergadering volgen via de livestream op besluitvorming.doetinchem.nl. Er is dus geen fysieke publieke tribune.

Landelijk wetgeving in verband met de bestrijding van het coronavirus maakt het mogelijk dat de gemeenteraad tijdelijk digitaal besluiten neemt.

De raadsleden loggen in vanuit huis in een digitale vergaderzaal. De voorzitter kan in deze digitale raadzaal bepalen wie het woord krijgt. De voorzitter en griffier zijn als enigen fysiek aanwezig in de raadzaal.

Wordt afval nog gewoon opgehaald?

De vitale processen, zoals het inzamelen van afval, handhaving en riolering gaan in aangepaste vorm door. Mochten er bijzonderheden of wijzigingen zijn, dan wordt dit vermeld op de website van Buha.

Kunnen begrafenissen wel doorgaan?

Begrafenissen gaan in aangepaste vorm door. Mochten er bijzonderheden of wijzigingen zijn, dan wordt dit vermeld op de website van Buha.

Hoe kan ik mensen helpen die getroffen zijn door het coronavirus? Kan ik bijvoorbeeld oppassen of boodschappen doen?

Let goed op elkaar en let goed op jezelf. Kun je op een veilige manier iets voor een ander betekenen? Doe dat dan vooral. De gemeente speelt hierin geen bemiddelende rol. Er zijn via social media diverse initiatieven. Maar kijk ook in je eigen omgeving of je iets kan betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van boodschappen doen.

Geldt er een verruiming van laad- en lostijden in het centrum van Doetinchem

Veel winkels hebben aangepaste openingstijden en horecabedrijven zijn een bezorg-/afhaaldiensten gestart. De gemeente verruimt daarom (tijdelijk) de onmiddellijke laad-en lostijden naar 24 uur per dag in het voetgangersgebied van Doetinchem. Bekijk hiervoor de bijlage Aanwijzing rijden in het voetgangersgebied centrum Doetinchem.

Is er een zorghotel in de gemeente Doetinchem?

Er is een zorghotel in Gaanderen. Deze tijdelijke opvang is bestemd voor coronapatiënten die zorg nodig hebben en niet thuis verzorgd kunnen worden. De coördinatie van het zorghotel Achterhoek is in handen van Sensire. Meer informatie leest u in het persbericht van Sensire van 9 april 2020.

Inzage bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Voor het inzien van stukken die ter inzage liggen, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, met afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure), moet u telefonisch een afspraak maken via (0314) 377 377. Dit is een tijdelijke maatregel die nodig is in verband met het coronavirus.

Noodverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 (versie mei) maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven. Lees in het nieuwsbericht wat er per 11 mei 2020 is veranderd.
 

Skatebaan De Huet (Belderstraat)

De skatebaan in de wijk De Huet (Belderstraat) is op basis van de noodverordening gesloten voor iedereen die ouder is dan 12 jaar. Het gebiedsverbod geldt voor het gebied in de rode cirkel en geldt voor personen ouder dan 12 jaar. Het verbod geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar die daar spelen onder toezicht van ouders/voogden, als zij (ouders/voogden) 1,5 meter afstand houden.

Initiatieven om elkaar te helpen

In tijden van crisis, waarin we ons moeten aanpassen aan de maatregelen, ontstaan ook mooie initiatieven om elkaar te helpen: