Coronavirus ondernemers

De verspreiding van het coronavirus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Hier leest u meer over ondernemen en het coronavirus. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Er is een speciaal hotline-nummer voor ondernemers van de KVK: 0800 - 2117, Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 - 1351. Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland.

Voor de ondernemers zijn de volgende regelingen getroffen:

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Hier vindt u meer informatie over de BMKB-regeling.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)

De NOW komt in plaats van de al bestaande werktijdverkorting. De werktijdverkorting komt hiermee te vervallen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met een groot omzetverlies tegemoet te komen. Werkgevers kunnen hierdoor werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen. Lees meer over deze regeling op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden, zie de website Ondernemersplein Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een BBZ uitkering. Bekijk de informatie over de BBZ uitkering.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Ga voor meer informatie of voor het aanvragen van deze regeling naar de website van Laborijn.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De TOGS is aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Noodloket sportclubs en sportondernemers

Sportclubs en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Sport (TOGS).

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Uitstel betaling lokale heffingen voor eet- en drinkgelegenheden

Naar aanleiding van de door het Rijk opgelegde sluiting van eet- en drinkgelegenheden heeft het college van b&w van gemeente Doetinchem op 17 maart 2020 besloten om de heffing van de lokale belastingen (gebruikersdeel belastingjaar 2020) op eet- en drinkgelegenheden uit te stellen tot 1 juli 2020.

Circa 140 eet- en/of drinkgelegenheden in gemeente Doetinchem komen voor uitstel in aanmerking. De gemeente stelt de bedrijven die in aanmerking komen voor uitstel zo spoedig mogelijk op de hoogte. De volgende belastingen vallen onder uitstel: OZB, rioolheffing, reclameheffing (alleen als het bedrijf in de binnenstad is gevestigd), reinigingsrechten (alleen als de afval door Buha wordt opgehaald) en precariobelasting. De maatregel geldt dus ook voor de reeds opgelegde precario-aanslagen.