Coronavirus ondernemers

De verspreiding van het coronavirus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Hier leest u meer over ondernemen en het coronavirus. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Er is een speciaal hotline-nummer voor ondernemers van de KVK: 0800 - 2117, Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 - 1351. Horecaondernemers kunnen met vragen terecht op de site van de branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland.

Voor de ondernemers zijn de volgende regelingen getroffen:

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.  Hier vindt u meer informatie over de BMKB-regeling.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer heeft voor (een deel van) uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Meer informatie over de noodmaatregel leest u hier.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden, zie de website Ondernemersplein Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een BBZ uitkering. Bekijk de informatie over de BBZ uitkering.

Tijdelijke Regeling

Er is een Tijdelijke Regeling ingesteld voor zzp'ers en ondernemers. Voor iedere zzp'er kan er een uitkering van drie maanden worden aangevraagd. Voor ondernemers die hard worden getroffen wordt er € 4.000,- beschikbaar gesteld. Neem hierover contact op met Laborijn. Het telefoonnummer is (0314) 654 654 of ga naar de website www.laborijn.nl.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Uitstel betaling lokale heffingen voor eet- en drinkgelegenheden

Naar aanleiding van de door het Rijk opgelegde sluiting van eet- en drinkgelegenheden heeft het college van b&w van gemeente Doetinchem op 17 maart 2020 besloten om de heffing van de lokale belastingen (gebruikersdeel belastingjaar 2020) op eet- en drinkgelegenheden uit te stellen tot 1 juli 2020.

Circa 140 eet- en/of drinkgelegenheden in gemeente Doetinchem komen voor uitstel in aanmerking. De gemeente stelt de bedrijven die in aanmerking komen voor uitstel zo spoedig mogelijk op de hoogte. De volgende belastingen vallen onder uitstel: OZB, rioolheffing, reclameheffing (alleen als het bedrijf in de binnenstad is gevestigd), reinigingsrechten (alleen als de afval door Buha wordt opgehaald) en precariobelasting. De maatregel geldt dus ook voor de reeds opgelegde precario-aanslagen.