Contact met de gemeente

E-mailen of brief sturen

Icoon brief

Hebt u een vraag aan de gemeente? Stuur een brief of e-mail. U krijgt een ontvangstbevestiging met daarin een datum wanneer u antwoord krijgt.

link naar pagina openingstijden en contact

Klacht indienen

Icoon klacht

Bent u niet tevreden over de manier waarop een ambtenaar of bestuurder van de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

link naar pagina klacht indienen

Gemeentelijke ombudsman

Icoon burgers

Bent u ontevreden over de manier waarop uw klacht door de gemeente is afgedaan, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman.

Link naar de website van de ombudsman Doetinchem

Correspondentie gericht aan de gemeenteraad

Icoon gemeenteraad

Stuurt u een brief naar de gemeenteraad? Dan komt deze in de eerstvolgende raadsvergadering op de lijst van ingekomen brieven.

link naar pagina openingstijden en contact

Bezwaar maken

Icoon bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester?

link naar pagina bezwaar maken