Bestemmingsplannen

Voor het inzien van stukken die ter inzage liggen, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, met afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide procedure), moet u telefonisch een afspraak maken via (0314) 377 377. Dit is een tijdelijke maatregel die nodig is in verband met het coronavirus.

Vooraankondigingen

Icoon attentie

Lees hier de officiƫle bekendmakingen rondom de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen.

link naar pagina bekendmakingen

Planschade tegemoetkoming

Icoon geldzaken

Als de gemeente besluit om bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan te maken, kan het zijn dat u door dat bestemmingsplan schade lijdt. Hier vindt u meer informatie.

link naar pagina planschade tegemoetkoming

Bestemmingsplannen bekijken

Icoon nieuws

Hier vindt u informatie over inzage van bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

link naar pagina inzage bestemmingsplan en beheersverordening

Structuurvisies bekijken

Icoon oog

Hier vindt u informatie over inzage van structuurvisies.

link naar pagina structuurvisies bekijken

Bestemmingsplan aanpassen

Icoon wijzigen

Wilt u een bestemmingsplan aanpassen? Hier vindt u meer informatie.

link naar