Parapluherziening Externe Veiligheid - 2020 (gemeente Doetinchem) (fase voorontwerp)

(inspraak en tevens vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Vanaf 13 februari 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Externe Veiligheid - 2020 zes weken ter inzage.

De Parapluherziening Externe veiligheid - 2020 verankert het veiligheidsbeleid van de gemeente Doetinchem in de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Met het voorontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Externe veiligheid - 2020 wordt het concrete beleidsvoornemen kenbaar gemaakt om:

  • In woongebieden geen nieuwe risicobronnen toe te staan;
  • In het buitengebied en op bedrijventerreinen alleen onder voorwaarden nieuwe risicobronnen toe te staan.

Fase voorontwerp

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Inloopavond

Op dinsdag 25 februari 2020 is er van 18:00 tot 19:30 uur een inloopavond in het gemeentehuis. U kunt daar kennisnemen van het plan en desgewenst vragen stellen aan de aanwezige ambtena(a)r(en).

Reageren

Iedereen kan tot en met 25 maart 2020 reageren op het plan. Uw reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, of digitaal via gemeente@doetinchem.nl.

Op zijn vroegst 10 maanden na deze bekendmaking zal de gemeente de volgende stap zetten in de procedure en dit plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.