Europaweg - 2019 (gemeente Doetinchem) (fase vastgesteld)

Vanaf 9 januari 2020 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Europaweg - 2019’ en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan betreft het planologisch mogelijk maken van de verdubbeling van de Europaweg.

Inzien

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is:

https://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.DwB003-/NL.IMRO.0222.DwB003-0002/NL.IMRO.0222.DwB003-0002.gml

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 19 februari 2020) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Archief

Bestemmingsplan Europaweg - 2019 (fase ontwerp)