Doetinchem Oost - 2018 (fase voorontwerp)

(inspraak en tevens vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Fase voorontwerp

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op grofweg het oostelijk gedeelte van Doetinchem, bestaande uit de woongebieden: IJsseltuin en Heelweg, Torenallee, Het Loo, De Happert, De Kruisberg, de IJkenberg, Wonninkhage, Overstegen, De Pas, grootste deel Hamburgerbroek, Holterhoek, Oosseld en Vijverberg. Ook sportpark De Bezelhorst maakt onderdeel uit van het plangebied.

Met de bekendmaking en terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Doetinchem Oost - 2018’ wordt met name het concrete beleidsvoornemen kenbaar gemaakt om:

 1. ongebruikte woningbouwmogelijkheden in Doetinchem Oost te schrappen;
 2. nieuwe supermarkten uit te sluiten en de bestaande supermarkten vast te leggen op de bestaande verkoopvloeroppervlakte;
 3. zelfstandige kantoren te beperken tot een bruto-vloeroppervlakte van 500 m2;
 4. de bestemming aan te passen van een aantal locaties die niet passend zijn bij de huidige feitelijke situatie:
 • Varsseveldseweg naast nr 93
 • J.F. Kennedylaan achter woningen nummers 34 t/m 44
 • Hoek Holterweg / Holterhoek bij Holterweg 138
 • Tussen Hofstraat 155 en Koperen Kees 1A
 • Zonneplein nabij 62
 • Hoek Terborgseweg / Oostelijke Randweg / Frans Halsweg
 • Zaagmolenpad tussen Snoekbaars en Brasem
 • Hoek Stoomtram / Ruimzichtlaan
 • Holterhoek 10
 • Het Straatje naast nr 1A en 2
 • Noordpunt Intermecoterrein Stationsstraat 4
 • Bij hotel Ruimzicht aan de Haareweg tegenover nr 30
 • Themansstraat 46
 • Tollensstraat tussen 16 en 24 26
 • Willem Rodalaan ongenummerd tegenover nr 12
 • Van Starkenborghstraat naast nr 30
 • Lidl Saronix-terrein naast IJsselstraat 4
 • Heelweg 21 en Zaagmolenpad 20A-B
 • Houtsmastraat 107 t/m 151
 • Torenallee 30, Lindelaan 8 en Peppelenlaan 2
 • IJsselstraat 25, 27 en 29
 • IJsselstraat 16 en 18
 • Haareweg 49, 75 en 83B

Inloopavond

Op dinsdag 18 december 2018 is er van 18.00 tot 19.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis. U kunt daar kennisnemen van het plan en desgewenst vragen stellen aan de aanwezige ambtena(a)r(en).

Reageren

Iedereen kan tot en met 23 januari 2019 reageren op het plan. Uw reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, of digitaal via gemeente@doetinchem.nl.

Op zijn vroegst 1,5 jaar na deze bekendmaking zal de gemeente de volgende stap zetten in de procedure en dit plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, tel. (0314) 377 377.