Begeleidingscommissie Domus Wehl

De begeleidingscommissie voor de Domusvoorziening in Wehl toetst de uitvoering van het beheersplan. Ook bespreekt de begeleidingscommissie problemen die zich voordoen rondom de Domus-voorziening in Wehl. De commissie is ingesteld op grond van het beheersplan Domus Wehl.

Leden

De begeleidingscommissie bestaat uit interne en externe leden. De leden hebben contacten in de Wehlse samenleving, waarmee de ontwikkelingen samen worden gevolgd.

De interne leden zijn de vertegenwoordigers van:

  • de gemeente (wijkregisseur)
  • politie (wijkagent)
  • Leger des Heils (locatiemanager en leidinggevende locatie)

De externe leden zijn:

  • de heer F. Nieuwenhuis (voorzitter)
  • mevrouw E. Woudenberg (lid Wehl)
  • De leden van de beheerscommissie zijn voor twee jaar benoemd. Verlenging van die termijn is mogelijk.

Contact

De beheerscommissie is per e-mail te bereiken: beheerscommissie-domus@doetinchem.nl.

Verslagen van de vergaderingen

Klik op de datum voor een verslag van de vergadering van de begeleidingscommissie. Zodra een vergadering is geweest, wordt het verslag via een link toegevoegd.

Documenten