Bedrijventerrein Wijnbergen

Bedrijventerrein Wijnbergen is gelegen aan twee hoofdwegen: de A18 en de op regionale schaal belangrijke Europaweg. Door deze ligging is het bedrijventerrein voor wegverkeer zeer goed bereikbaar en vanaf deze hoofdwegen ook zeer zichtbaar gesitueerd. Voor dit terrein is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en wordt vanaf het begin gewerkt met één conditionerend architect. Het terrein kent net als Verheulsweide een PDV-zone (een zone voor winkelaanbod die gevestigd is buiten de reguliere winkelgebieden) die geheel is bestemd voor woninginrichting (woonboulevard). Recent is er aangrenzend een PDV-zone toegevoegd voor sport en recreatie.

Parkmanagementorganisatie

De stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen (SBBW) werd in 2002 - in nauwe samenwerking met de gemeente Doetinchem - op initiatief van de Vereniging Industrie, Groothandel & Dienstverlening (IG&D) opgericht. Doel: het opzetten van een parkmanagementorganisatie en -platform voor bedrijven op het bedrijventerrein Wijnbergen in Doetinchem. Kijk voor meer informatie op:

stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen (SBBW)