Aangepaste dienstverlening

In verband met het coronavirus hebben we maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Gebruik mondkapje

Draag een mondkapje in publieke ruimtes. Zit u aan het loket? Zet dan uw mondkapje af. De medewerker moet namelijk uw identiteit vaststellen. Hij/zij moet zeker weten dat de juiste persoon aan het loket zit om fraude te voorkomen. Een mondkapje bedekt het gezicht teveel.

Gaat mijn huwelijk door?

Huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan. Het maximum aantal aanwezigen is 30 en in de trouwzaal van het stadhuis is dat 24. Bij gratis huwelijksvoltrekkingen mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn.

Is er op dinsdag en zaterdag markt?

De dinsdag- en zaterdagmarkten in Doetinchem gaan door, net als de markt in Wehl. Er wordt gezorgd voor een ruimere opstelling van de kramen. Uiteraard gelden ook hier de hygiĆ«nemaatregelen.

Gaat de raadsvergadering door?

De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden per 1 oktober 2020 digitaal plaats. De raadsleden vergaderen vanuit huis en zijn digitaal met elkaar verbonden. Er is geen publieke tribune. Inwoners kunnen de vergadering volgen via de livestream op besluitvorming.doetinchem.nl.

Kunnen begrafenissen wel doorgaan?

Begrafenissen gaan in aangepaste vorm door. Mochten er bijzonderheden of wijzigingen zijn, dan wordt dit vermeld op de website van Buha.