Aangepaste dienstverlening

In verband met het coronavirus brengen we onze dienstverlening terug naar het minimale niveau. We nemen alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Openingstijden en bereikbaarheid

Het stadhuis is voorlopig alleen op afspraak geopend. We verzoeken u om alleen een afspraak te maken (telefonisch via (0314) 377 377) als het niet kan wachten. Daarbij kunt u denken aan:

  • Geboorteaangifte
  • Overlijdensaangifte
  • Aanvragen en afgeven van rijbewijs, paspoort en ID kaart

De gemeente blijft op maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt gedurende deze werktijden ook via Facebook uw vragen stellen. Veel zaken kunt u digitaal regelen via deze website, bijvoorbeeld uw verhuizing of het aanvragen van een uittreksel.

Veelgestelde vragen over dienstverlening gemeente Doetinchem

Ik wil mijn verhuizing doorgeven

U bent verplicht binnen 5 dagen na verhuizing hiervan aangifte te doen. Wij verzoeken u dringend met DigiD aangifte te doen via www.doetinchem.nl/verhuizing, of schriftelijk met een kopie van een legitimatiebewijs. Doet u geen aangifte of bent te u laat, dan kan dit gevolgen hebben voor toeslagen, verzekeringen en uitkeringen. Hebt u er vragen over bel dan (0314) 377 377.

Gaat mijn huwelijk door?

Huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan. Het maximum aantal aanwezigen is 24 en bij gratis huwelijksvoltrekkingen zijn dit maximaal 10 aanwezigen.

Is er op dinsdag en zaterdag markt?

De dinsdag- en zaterdagmarkten in Doetinchem gaan door, net als de markt in Wehl. Er wordt gezorgd voor een ruimere opstelling van de kramen. Uiteraard gelden ook hier de hygiënemaatregelen.

Gaat het geplande evenement door?

Volgens de landelijke maatregelen zijn evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden tot 1 september 2020. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid. Neem contact op met de organisator voor de laatste stand van zaken.

Gaat de raadsvergadering door?

De bijeenkomsten van de gemeenteraad vinden per 1 juni 2020 weer plaats in het stadhuis. Er is geen publieke tribune. Inwoners kunnen de vergadering volgen via de livestream op besluitvorming.doetinchem.nl.

Wordt afval nog gewoon opgehaald?

De vitale processen, zoals het inzamelen van afval, handhaving en riolering gaan in aangepaste vorm door. Mochten er bijzonderheden of wijzigingen zijn, dan wordt dit vermeld op de website van Buha.

Kunnen begrafenissen wel doorgaan?

Begrafenissen gaan in aangepaste vorm door. Mochten er bijzonderheden of wijzigingen zijn, dan wordt dit vermeld op de website van Buha.

Hoe kan ik mensen helpen die getroffen zijn door het coronavirus? Kan ik bijvoorbeeld oppassen of boodschappen doen?

Let goed op elkaar en let goed op jezelf. Kun je op een veilige manier iets voor een ander betekenen? Doe dat dan vooral. De gemeente speelt hierin geen bemiddelende rol. Er zijn via social media diverse initiatieven. Maar kijk ook in je eigen omgeving of je iets kan betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van boodschappen doen.

Geldt er een verruiming van laad- en lostijden in het centrum van Doetinchem?

Veel winkels hebben aangepaste openingstijden en horecabedrijven zijn een bezorg-/afhaaldiensten gestart. De gemeente verruimt daarom (tijdelijk) de onmiddellijke laad-en lostijden naar 24 uur per dag in het voetgangersgebied van Doetinchem. Bekijk hiervoor de bijlage Aanwijzing rijden in het voetgangersgebied centrum Doetinchem.